Peeter Raidla • 28. mai 2004 kell 14:18

Ringkonnakohus: Indrek Mandre arestimine oli õigusvastane

Tallinna Ringkonnakohus tunnistas tänase kohtuotsusega õigusvastaseks Maksupettuste Uurimise Keskuse (MUK) toimingud.

Nimetatud toimingud seisnesid ASilt Adonis Baltic Timber Group (ABTG) 2002. aasta aprillis MUKi poolt teostatud läbiotsimisel äravõetud dokumentide ja /või nende koopiate väljastamisest keeldumises.

Õigusvastaseks tunnistati ka ABTG läbiotsimise ja võetuse toiming MUKi poolt äravõetud dokumentide protokollis fikseerimata jätmise osas. Samuti jäeti jõusse esimese astme kohtu otsus, mis tunnistas õigusvastaseks firma omanike ja juhtide Indrek Mandre ja Rein-Lembit Palipea kahtlustatavana kinnipidamise. MUK hoidis aprillis 2002 Mandret ja Palipead 48 tundi kinni Rahumäe arestimajas.

Hetkel kuum