Andres Kärssin • 1. juuni 2004 kell 12:46

Ernst & Youngi uuring: Eestil on atraktiivse investeerimiskeskkonna omadused

Ernst Youngi Euroopa atraktiivsusuuringust selgub, et maailma 11 investeerimis-piirkonna hulgas on Kesk- ja Ida-Euroopa, sh Eesti atraktiivsuselt teisel kohal.

Uuring näitab, et meelitab kõige enam investeeringuid hea transpordi ja logistika infrastruktuur, potentsiaalne produktiivsuse kasv ning telekommunikatsiooni kvaliteet.

'Lisaks mainitutele peetakse tähtsaks ka tööjõukulusid, töötajate oskusi,

poliitilise, õigusliku ja regulatiivse keskkonna läbipaistvust,' ütles Ernst Young Baltic AS partner, Eesti ettevõtte juhataja Hanno Lindpere. 'Kõige enam domineerivad logistilised ja töökorralduslikud kriteeriumid, seejärel finantsilised. Riskiga seotud kriteeriumid on tähtsad, kuid veidi väiksema kaaluga.'

Rahvusvahelise ärikonsultatsioonifirma Ernst Youngi poolt 513-ne Euroopa,

Ameerika ja Aasia äriliidri hulgas läbi viidud uurimusest selgub, et Eestivastab peaaegu kõigile peamistele eeldustele, mis on vajalikud rahvusvaheliste investeeringute ligi meelitamiseks.

Lindpere sõnul on Lääne-Euroopa Ida-Euroopast atraktiivsem investeerimiskeskkond just seetõttu, et asub sihtturgudele lähemal: 'Tihti

kaalub sihtturu lähedus üles ka soodsama maksusüsteemi'.

'Hetkel on Kesk- ja Ida-Euroopa rahvusvaheliste firmade selge teine valik maailmas, kuhu oma raha paigutada - seda Põhja-Ameerika, Hiina ja teiste Aasia maade ees,' ütles Lindpere.

Lindpere sõnul tuleb uuringust selgelt välja, et investorid ei vaata mitte

kitsalt üht-kaht kriteeriumit, vaid keskkonda tervikuna. Kõigilekriteeriumitele korraga vastata on väga raske, mistõttu on näiteks Eestismaksusüsteemi tähtsust teataval määral üle hinnatud võrreldestööjõukuludega.

'Uuringu kohaselt peavad investorid aga võrreldes loetletud kriteeriumitega kõige vähemolulisemaks investeerimismaa kuulumist kindlasse rahatsooni, mida Eestis peetakse väga oluliseks. Võrreldes tööjõukulude kiire kasvuga just avalikus sektoris, mis täna on Eestis juba vedamas erasektori palgakasvu, mitte vastupidi, on eurole üleminek investeeringute ligimeelitamise seisukohalt täiesti teisejärguline küsimus,' märkis Lindpere.

Hetkel kuum