Silva Männik • 4. juuni 2004 kell 15:35

Informaatikanõukogu soovitab riigi tellitud IT lahenduste korduvkasutamist

Informaatikanõukog soovitab võimaldada riigi poolt tellitavaid infotehnoloogiliste arendustööde lahendusi takistusteta korduvkasutada.

Reedel toimunud Eesti Informaatikanõukogu koosolekul otsustati põhimõtteliselt toetada ideed, mille kohaselt oleks riigi poolt tellitud IT arendustööde teostajal vaba voli kasutada saadud lahendusi ka avalikust sektorist väljapoole suunatud äritegevuses. Näteks ka teistes avaliku sektori asutustes, äritegevuses ja ekspordiks.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atoneni sõnul annaks see meie infotehnoloogia firmadele võimaluse müüa Eestis väljatöötatud unikaalseid lahendusi ka välismaale, suurendades nii eksporti ja riigile laekuvat maksutulu. ?Kõnealune kokkulepe saab tugineda üksnes avaliku- ja erasektori vahelisele usaldusele. Kui riik lubab enda poolt tellitud lahendusi kasutada ka äritegevuses ning sellelt tulu teenida, ei tohiks töö teostaja sama asja eest teiselt riigiasutuselt tasu nõuda. Ausalt tegutsedes osutuvad võitjaks mõlemad osapooled,? ütles Atonen.

Ministri hinnangul on praegune määramatus tekitanud olukorra, kus avalik sektor seab tellitud lahenduste laiemale kasutamisele tihti põhjendamatuid piiranguid. ?Kindlasti ei saa kõiki riigi tellitud IT arendustöid kuulutada automaatselt vabaks kasutamiseks ? iga konkreetse lahenduse puhul tuleb hinnata võimalikke riske. Põhimõte peaks olema siiski suurema usalduse ja avatuse suunas,? lausus minister.

Informaatikanõukogu täpsustab riigi tellitud IT lahenduste vaba kasutamist puudutava soovituse teksti ning avaldab sellesisulise üleskutse lähinädalatel.Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures tegutseva informaatikanõukogu põhiülesandeks on nõustada Vabariigi Valitsust informaatika ja infotehnoloogia alastes küsimustes ning arengukavade koostamisel.

Hetkel kuum