Gea Velthut-Sokka • 9. juuni 2004 kell 6:23

Puidu mõõtmine saab koostöölepinguga kontrolli alla

Täna allkirjastatakse puidu mõõtmispraktika parandamise koostööleping.

Täna allkirjastavad viis osapoolt - keskkonnaministeerium, Eesti Erametsaliit, Eesti Metsatööstuse Liit, Riigimetsa Majandamise Keskus ja Eesti Põllumajandusülikool - puidu mõõtmispraktika parandamise koostöölepingu, teatas keskkonnaministeerium.

Lepingu eesmärk on määrata kindlaks osapoolte ühised tegutsemispõhimõtted, et parandada puidu mõõtmispraktikat ühtsete mõõtmispõhimõtete, avalikkuse ulatuslikuma teavitamise ja muude asjakohaste tegevuste kaudu.

Kokkuleppe osapooltel on plaanis:

* töötada välja puidu mõõtmise ja hindamise meetodid erinevates puiduga sooritatavates tehingutes;* töötada välja puidu mõõtmise reguleermistingimused kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise lepingutes;* teha vajaduse korral ettepanekuid seadusandluse täiendamiseks puidu mõõtmise ja hindamise osas;* teha koostööd uute mõõtmismeetodite, tehnoloogiate jmt kohta koolituste ning teabeürituste korraldamisel.

Praegu on metsaomanikud puidumõõtmise võimalustest suhteliselt vähe teadlikud. Metsamaterjali ostu-müügitehningute juures tuginetakse soovituslikele ümarmetsamaterjalide kvaliteedi ja mõõtmise nõuetele ning mahutabelitele. Siiski pole metsaomanikele piisavalt kättesaadavad näiteks ostu-müügi tüüplepingud ja info puidumõõtmise erinevate meetodite kohta.

Koostööleping loob aluse metsaomanike senisest tõhusamaks teavitamiseks puidumõõtmise praktikatest.

Hetkel kuum