11. juuni 2004 kell 11:04

Riigieelarve tuludest on täidetud 36,74 protsenti

2004. aasta riigieelarvesse on täpsustatud andmetel viie kuuga laekunud 17,469 miljardit krooni ehk riigieelarvest on täidetud 36,74 protsenti.

Mais laekus 3,030 miljardit krooni ehk 6,36 protsenti, teatas rahandusministeerium.

Eelmisel aastal laekus riigieelarvesse viie esimese kuuga 16,85 miljardit krooni. Kokku on aastaga riigieelarve laekumine suurenenud 1,7 miljardi krooni võrra ehk 11 protsenti.

Tulumaksu laekus viie kuuga 1,984 miljardit krooni ehk 37,5 protsenti, sellest mais 492 miljonit krooni ehk 9,3 protsenti. Seejuures füüsilise isiku tulumaksu laekus 330 miljonit krooni ja ettevõtte tulumaksu 162 miljonit krooni.

Sotsiaalmaksu laekus mais 1,301 miljardit krooni ehk 8,44 protsenti ning viie kuuga on täidetud 40,08 protsenti eelarves planeeritud mahust. Nii füüsilise isiku tulumaksu kui sotsiaalmaksu hea laekumine tulenes jätkuvalt paranevast tööturu olukorrast.

Ettevõtte tulumaksu laekumist mõjutas dividendide väljamaksmine, mida tehakse tavaliselt just aasta keskel ja hea laekumine jätkub seepärast ka järgmistel kuudel.

Aktsiise laekus mai lõpuks 1,906 miljardit krooni ehk 38,98 protsenti kavandatust, sellest mais 325 miljonit krooni ehk 6,64 protsenti.

Aktsiisidest on esimese viie kuuga laekunud kõige paremini pakendiaktsiisi, mille eelarves prognoositud mahust on nüüd mai lõpuks täidetud 46,8 protsenti. Alkoholiaktsiisi on viie kuuga laekunud 35,91 protsenti ja tubakaaktsiisi 29,97 protsenti eelarvest. Kütuseaktsiisi laekumine oli eelmisel kuul oodatult tagasihoidlik, põhjuseks enne 1. maid hangitud suured varud kütusefirmade poolt. Tubakaaktsiisi laekumine suureneb käesoleval kuul märgatavalt seoses sigarettide aktsiisimäära tõusuga alates 1. juulist.

Käibemaksu on viie kuuga laekunud 4,646 miljardit krooni ehk 36,27 protsenti eelarvest, sellest mais laekus 97,641 miljonit krooni ehk 0,76 protsenti kavandatust. Maikuu madala laekumise põhjuseks oli Euroopa Liiduga liitumisega seoses toimunud muudatused, mistõttu Euroopa Liidu siseselt liikuvatelt kaupadelt ei maksta käibemaksu enam mitte nende sisseveol Eestisse mujalt EL liikmesriigist, vaid maksusumma deklareeritakse vastava perioodi käibedeklaratsioonil.

Mittemaksulisi tulusid laekus viie kuuga 2,643 miljardit krooni ehk 29,94 protsenti, sellest mais 779 miljonit krooni ehk 8,82 protsenti.

Mittemaksuliste tulude laekumist mõjutasid enim laekunud välisabi summas 460,6 miljonit krooni. Muude mittemaksuliste laekumine oli jätkuvalt hea - kui jätta arvestamata välisabi, on käesoleva aasta esimese viie kuuga täidetud 53,3% mittemaksuliste tulude laekumise prognoosist.

Eelarve kulusid on viie kuuga finantseeritud 16,141 miljardi krooni ehk 33,84 protsendi ulatuses, sealhulgas mais 3,529 miljardit krooni ehk 7,40 protsenti.

2004. aasta riigieelarve tulude maht koos toetustega on 47,6 miljardit krooni. Kulude maht koos toetustega on 47,7 miljardit krooni.

Hetkel kuum