11. juuni 2004 kell 10:25

Savisaar nõuab valitsuselt raha tagasi

Savisaar nõuab valitsuselt miljardite kroonide suunamist Eesti teede parandamiseks ning Eesti omavalitsustelt röövitud 400 miljoni krooni tagastamist.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar nõuab täna tehtud avalduses valitsuselt teeseadusega ette nähtud miljardite kroonide suunamist Eesti teede parandamiseks ning tulumaksureformiga Eesti omavalitsustelt röövitud 400 miljoni krooni tagastamist, teatas Raepress.

Eesti teede ja tänavate kõigile tajutav kehv olukord on riigipoolse alafinantseerituse tagajärg. Kuna ka Riigikontrolli arvates pole teeseaduses sätestatud kütuseaktsiisi osa teehoiuks eraldamise vähendamine välisabina saadava summa võrra seadusega kooskõlas siis tuleb valitsusel ülalkirjeldatud praktikat teeseaduse tõlgendamisel ja täitmisel kohe muuta. Tänast teede olukorda saab muuta vaid siis, kui valitsus asub viivitamatult teeseadusest tulenevaid nõudeid täitma.

Suurt muret tekitab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt ettevalmistatav teeseaduse muutmise eelnõu. Vaatamata valitsuskoalitsioonilepingus kinnitatud plaanile tõsta kohalikele teedele laekuvaid vahendeid järk-järgult 30 protsendini, plaanib ministeerium fikseerida seaduses kütuseaktsiisist teedele laekuvast rahast kohalike teede tarbeks vaid viis protsenti. Sellise lähenemisega riigi poolt teedemajanduse korrastamisel ei saa ma nõustuda.

Ka tulumaksuvaba miinimumi tõstmisel tõotas valitsus, et see reform ei toimu omavalitsuste arvel. Sellele vaatamata jäeti tulumaksureformiga omavalitsused tänavu ilma 400 miljonist kroonist - 11,8 miljardi asemel saavad omavalitsused neilt laekunud tulumaksudest tagasi vaid 11,4 miljardit krooni.

Savisaar kutsus riiki üles loobuma elust omavalitsuste arvel. 'Selleks tuleb riigil vaid täita seadust - suunata teederemonti seadusega ette nähtud vahendid ning tagastada omavalitsutele sajad miljonid kroonid, mis neilt tulumaksureformiga rööviti,' ütles Savisaar.

Teeseaduse § 16 ja § 45 lg 1 kohaselt on riik kohustatud finantseerima kohalike maanteede ja tänavate korrashoidu. Seaduse § 45 alusel peab riik alates 2003. aastast rahastama kütuseaktsiisist riigieelarvesse laekuvatest vahenditest teede ehitust ja korrashoidu 75% ulatuses. Ekspertide hinnangul rahastab Vabariigi Valitsus aktsiisirahast teid vaid ligikaudu 50% ulatuses ja osaliselt rahastatakse Euroopa Liidu eraldatavatest vahenditest.

Hetkel kuum