Inno Tähismaa • 21. juuni 2004 kell 12:03

Piimakvoodi suurendamist saab taotleda 1. juulini

Piimakvoodi omanikel on võimalik kuni 1. juulini taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) aastaks määratud piimakvoodi suurendamist.

Reservis olevast piimakvoodi kogusest on võimalik tootjatele suurendamiseks jagada 68 470 tonni otseturustuskvooti ja 18 987 tonni tarnekvooti, teatas PRIA esindaja. Praeguseks on PRIA-le esitatud 93 piimakvoodi suurendamise taotlust, milles soovitakse suurendada tarnekvooti kokku 10 431 tonni ja otseturustuskvooti 3 351 tonni võrra.

Kvoodi suurendamist saavad taotleda tootjad, kellel on kvoodi määramisega võrreldes suurenenud piimakari ning lisandunud loomad on kantud PRIAs loomade registrisse. Kvooti saab suurendada ka juhul, kui tootja piimalehmade keskmine piimatoodang eelmisel kvoodiaastal on suurenenud võrreldes kvoodi määramisel kinnitatud keskmise toodanguga. Tootjad, kes soovivad kvooti suurendada, peavad olema eelmisel kvoodiaastal täitnud vähemalt 80 % tarne- või otseturustuskvoodist.

Kvoodi taotlemise või suurendamise taotlusvorme saab nii PRIA piirkondlikest büroodest kui ka veebilehelt www.pria.ee. Suurendamise taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 15. augustiks.

Kvoodiaasta algas 1. aprillil 2004 ja kestab 2005. aasta 31. märtsini. Eestile selleks aastaks eraldatud piimakvoodi kogus on kokku 624 485 tonni (sellest 537 118 t on tarnekvoot ja 87 367 t on otseturustuskvoot).

Hetkel kuum