29. juuni 2004 kell 8:47

Tallinna linn ei luba enam ilma loata sügavalt kaevata

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule kinnitamiseks Tallinna linna kaevetööde eeskirja, millega sätestakse kaevetööde üldine kord, teatas Raepress.

Eeskiri reguleerib kaevetöid, mis on planeeritud sooritada sügavamal kui 30 cm maapinnast ning seotud ehitiste rajamisega Ehitusseaduse mõttes ehk hõlmab nii ehitusi kui ka rajatisi. Eeskirja alusel on kaevetöid planeerival isikul võimalik eelnevalt selgitada nõuded kaeveloa vormistamiseks, kaevetööde teostamise perioodiks, linna rajatiste kaitsmiseks tööde teostamisel ning kaevetööde lõpetamiseks.

Vastavalt eeskirjale hakkab kaevelubasid väljastama teedel ja tänavatel Tallinna kommunaalamet ning parkides ja haljasaladel kohalik linnaosa valitsus. Juhul kui projekt hõlmab nii haljasalasid kui ka teid, siis väljastab kaeveloa kommunaalamet.

Kaevetööde eeskirja kehtestamise eesmärgiks on täpsustada õigusaktides käsitlemata protseduurireegleid linna avalikul maa-alal kaevetöid planeeritavatele ja teostatavatele isikutele.

Hetkel kuum