Madis Võõras kutsuti Klementi nõukogu liikme kohalt tagasi

Eile, 29. juunil toimus AS Klementi aktsionäride korraline üldkoosolek, kus kutsuti tagasi nõukogu liige Madis Võõras.

Üldkoosolekust võttis osa 3 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes esindasid aktsiatega määratud häälte üldarvust kokku 52,27%.

Üldkoosolekul kinnitati ASi Klementi 2003. aasta majandusaasta aruanne ja kanti mullune puhaskahjum 21 641 tuhat krooni eelmiste perioodide kahjumi hulka. ASi Klementi 2004. majandusaasta audiitoriks valiti ASi PricewaterhouseCoopers audiitor Tiit Raimla. Audiitorile tasu maksmine toimub vastavalt juhatuse ja ASi PriceWaterhouseCoopers vahel sõlmitavale kokkuleppele.

Hetkel kuum