Heidit Kaio • 8. juuli 2004 kell 11:11

Riigikontroll oli rahul integratsiooniprogrammi raha kasutusega

Riigikontrolli auditi tulemusel selgus, et riikliku programmi Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007 raames toetuste maksmine oli hästi korraldatud.

Riigikontrolli hinnangul Projektide rahastamisega kaasnevate riskide vältimise meetmed toimisid. elluviimist ja alamprogrammidele antud raha kasutamist.

Programmi rahastatakse riigieelarvest ja välisabist. Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus sai 2003. aastal sihtotstarbelisi toetusi 45,7 mln kr (sh riigieelarvest 8,0 mln kr) ning Kultuuriministeeriumile eraldati riigieelarvest 2,4 mln kr.

Tagasilükatud taotluste hulk oli küll Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuses märkimisväärne, ligikaudu kolmandik, kuid auditeerimisel leidis kinnitust, et need taotlused ei vastanud nõuetele.

Auditeeritud asutused olid Rahvastikuministri Büroo, Kultuuriministeerium ja Siseministeeriumi valitsemisalas olev Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus.

Hetkel kuum