Silva Männik • 5. august 2004 kell 11:39

Tuludeklaratsioonides kasvasid enim mahaarvamised pensionimaksetelt ja koolituskuludelt

Eelmise aasta tuludeklaratsioonides kasvasid enim mahaarvamised kogumispensioni maksete pealt, samuti koolituskulude ja eluasemelaenude intresside arvelt.

Maksuvaba tulu kõrval olid olulisimateks mahaarvamisteks tuludeklaratsiooni esitanud eestimaalaste hulgas koolituskulud, mis kasvasid ligi veerandi võrra ehk kokku 582 miljonit krooni. Samas suurusjärgus arvati maha elamuasemelaenu intresse ? kokku 549 miljonit krooni, mis on varasemaga võrreldes 21protsenti rohkem.

Aasta aastalt kasvab Eestis vabatahtlike pensionikindlustuse maksete tegemine kolmandasse sambasse. Nendelt maksetelt said deklaratsioonide esitajad tagasi 244 miljonit krooni tulumaksu ehk 32protsenti enam, kui 2002. aasta eest. Teist aastat toiminud pensionikindlustuse teise samba tagasimaksed ulatusid 32 miljoni kroonini.

Varasemate aastatega võrreldes väiksemaks jäi vaid kolme või enama lapse kohta täiendava maksuvaba tulu tagasiküsimine.

Rohkem kui teised mahaarvamised suurenes summaliselt siiski maksuvaba tulu (ligi 7protsendi võrra), kuid kuna maksuvaba tulu läheb automaatselt arvesse iga esitatud tuludeklaratsiooni puhul, siis selle suurenemise taga on eeskätt deklaratsioonide arvu üldine tõus.

Ühtekokku kasvas deklaratsioonide arv, millelt arvutati tagastamisele kuuluvad tulumaksu summad, kümnendiku võrra. Tagastamisele kuuluv keskmine summa deklaratsiooni kohta oli eelmise aastaga võrreldes samal tasemel, ehk 2170 krooni.

Juurdemääramisega deklaratsioone 2003. aasta kohta juurde ei tulnud, küll aga suurenes 22protsendi võrra keskmine juurde määratud summa. 2003. aasta eest moodustas see 16 700 krooni.

Hetkel kuum