Inno Tähismaa • 10. august 2004 kell 13:11

Rondam plaanib septembris üle võtta Estiko vähemusaktsionäride aktsiad

AS Estiko juhatus kutsub enamusaktsionär AS Rondam taotlusel kokku aktsionäride erakorralise koosoleku, et otsustada vähemusaktsionäridelt aktsiate ülevõtmine.

Tartus 13. septembril toimuva koosoleku päevakorra järgi maksab Rondam iga Estiko A-aktsia eest hüvitist 19,7 krooni ning hääleõiguseta B1-eelisaktsia eest 13 krooni, teatas Rondami esindaja.

Enamuselt väikeaktsionäridelt ülevõtmispakkumiste ja turutehingutega nende aktsiad kokku ostnud ning juuni lõpus ka Estiko noteerimise börsil lõpetanud AS Rondam plaanib selle sammuga lõpule viia Estikos 100-protsendilise kontrolli saavutamise. ?Olen selle eesmärgi selgelt välja öelnud juba 2 aastat tagasi,? ütles Rondami juht Neinar Seli pressiteate vahendusel. ?Tänaseks oleme oma tegevuskava realiseerimise ja ettevõtte arendamisega niikaugele jõudnud, et saame väikeaktsionäridelt aktsiad õiglase hüvitise eest üle võtta. Sellega lõppeb Estiko jaoks nii mõndagi kasulikku toonud, kuid tänasel päeval selgelt ebaefektiivseks osutunud avaliku ettevõtte ajajärk ning Estiko jätkab tegevust konkreetse omanikuga eraettevõttena,? märkis ta.

Estiko aktsionäride üldkoosoleku otsus vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise kohta on äriseadustiku kohaselt vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 95% aktsiatega esindatud häältest. Kuna AS Rondam omab 31. juuli 2004 seisuga 97,5801 % AS Estiko hääleõigusega aktsiatest, siis on tal olemas vajalikud hääled selleks, et võtta vastu otsus vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise kohta.

Kommentaariks AS Rondam poolt Estiko E-aktsia ülevõtmise eest määratud hüvitise suurusele 19,70 Eesti krooni iga ülevõetava E-aktsia kohta, märkis Seli, et tegu on selgelt parima ja õiglase hinnaga, mis ületab nii ettevõtte aktsia viimast kauplemishinda Tallinna börsil kui ka ettevõtte aktsia raamatupidamislikku väärtust. ?Erinevalt vähemusaktsionäridele tänavu tehtud viimasest ülevõtmispakkumisest võttis Rondam nüüd täielikult enda kanda ka ühest Estiko pooleliolevast kohtuvaidlusest tuleneda võiva 36 miljoni suuruse kahjumiga seotud riski ning see võimaldabki pakkuda paremat aktsiahinda,? märkis ta. Ka Estikot auditeeriva PricewaterhouseCoopersi hinnangu kohaselt vastab AS-i Rondam poolt väikeaktsionäridele määratud hüvitise suurus äriseadustikus sätestatule.

ASi Estiko E-aktsiate kaalutud keskmine hind Väärtpaberite Keskregistri andmetel viimase kolme kuu jooksul (ajavahemikus 01. maist. kuni 31. juulini 2004.) oli 13,27 Eesti krooni ja viimase kuue kuu jooksul (ajavahemikus 01. veebruarist kuni 31. juulini 2004) 13,30 Eesti krooni. AS-i Estiko E-aktsia sulgemishind Tallinna Börsil 30. juunil 2004 oli 15,02 Eesti krooni. Vastavalt äriseadustikule määratakse hüvitise suurus ülevõetavate aktsiate sellise väärtuse alusel, mis aktsiatel oli 10 päeva enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate väljasaatmise päeva.

Vastavalt AS-i Estiko 2003. aasta auditeeritud aastaaruandele oli iga E-aktsia raamatupidamislik väärtus seisuga 17,88 Eesti krooni. Seisuga 30.06.2004 seisuga oli iga E-aktsia raamatupidamislik väärtus 19,12 Eesti krooni. Kümme päeva enne üldkoosoleku teate väljasaatmist (31.07.2004) oli iga E-aktsia hinnanguline raamatupidamislik väärtus 19,70 Eesti krooni. Kusjuures käesoleva hinnangu juures ei ole arvesse võetud pooleliolevat kohtuprotsessi, mille kohaselt on AS Estiko tütarettevõttele esitatud nõue summas 36 miljonit krooni.

Iga ülevõetava B1 aktsia kohta maksab Rondam hüvitist 13 Eesti krooni. Estiko B1-aktsia on hääleõiguseta eelisaktsia, mille omanikele on viimase kolme aasta jooksul makstud iga-astaseid dividende 6% aktsiate nominaalväärtusest aastas. Kuna B1-aktsia väärtus säilib nimiväärtuses, siis õiglase väärtuse määramisel lisas Rondam aktsia nimiväärtusele viie järgneva aasta dividendid ja saigi hüvitise suuruseks 13 Eesti krooni iga ülevõetava B1-aktsia kohta. Hüvitis on võrdne või suurem aktsia turuhinnast seisuga 31.07.2004.a. Nimetatud hüvitis on ka kõrgem, kui AS Estiko poolt nominaalväärtuses garanteeritud tagasiostuhind.

Rondam on Estiko aktsiaid turult kokku ostnud mitu aastat. Pärast ettevõtte aktsiate kontrollpaki ja valitseva mõju omandamist 2002. aastal kevadel on Rondam Estiko aktsionäridele teinud kohustusliku ja vabatahtliku aktsiate ülevõtmispakkumise.

Hetkel kuum