Peeter Raidla • 11. august 2004 kell 6:43

Tallinn tahab kasutada ostueesõigust Diagnostikakeskuse aktsiate omandamiseks

Tallinna linnavalitsuse tänase istungi päevakorras on ostueesõiguse kasutamine hiljuti mahamüüdud Diagnostikakeskuse aktsiate omandamiseks.

Otsuse eelnõus viidatakse äriseadustiku §-le 229, mis sätestab, et aktsiate võõrandamisel kolmandatele isikutele võib põhikirjaga ette näha teiste aktsionäride ostueesõiguse, mis kehtib aktsiate igakordse tasulise võõrandamise korral ja mille kasutamise tähtaeg ei või olla pikem kui kaks kuud võõrandamise lepingu esitamisest. Tallinna linnale kuulub hetkel ligi 34% Diagnostikakeskuse aktsiatest.

ASi Tallinna Diagnostikakeskus 21. juuli 2004 kirja kohaselt sõlmisid 20. juulil 2004 aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla ja Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla müügilepingu Diagnostic Family osaühinguga eelnimetatud aktsiaseltsidele kuulunud Tallinna Diagnostikakeskus aktsiate (vastavalt 331 ning 330 aktsiat) müügi kohta. Kõikide lepingu objektiks olevate Diagnostikakeskus aktsiate müügihinnaks kokku oli 9 244 759 krooni, millest aktsiaseltsile Ida-Tallinna Keskhaigla tasuti 4 629 373 ja aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla tasuti 4 615 386 krooni. Müügilepingu kohaselt lisaks müügihinna tasumisele ostja investeerib täiendavalt Aktsiaseltsi Tallinna Diagnostikakeskus põhikirjalise tegevuse arendamiseks 2004. aastal kokku minimaalselt 6 miljonit ja 2005. aastal minimaalselt 5 miljonit krooni.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 4 kohaselt teostab aktsionäriõigusi linnavalitsuse poolt nimetatud isik. Tallinna linna aktsionäriõigusi teostab Aktsiaseltsis Tallinna Diagnostikakeskus abilinnapea Toomas Vitsut.

Hetkel kuum