Inno Tähismaa • 18. august 2004 kell 14:02

Tööturuametis lõppes Euroopa sotsiaalfondi esimene taotlusvoor

Eile lõppes tööturuametis Euroopa sotsiaalfondi esimene taotlusvoor kokku 72 projektitaotlusega kogumaksumusega 504 miljonit krooni.

Tööturuameti teatel rahastatakse kolmel aastal erinevaid projekte 517 miljoni krooni ulatuses. 80 % sellest rahast tuleb Euroopa sotsiaalfondist ning 20 % peavad projektide läbiviijad leidma Eesti avaliku sektori poolset toetust.

Projektitaotlustest 32 tuli tööturusüsteemist, 22 tuli mittetulundusühingutelt ja sihtasutustelt, 5 tuli äriühingutelt, 4 kohalikelt omavalitsustelt, 3 õppeasutustelt ning projektitaotused laekusid veel Sotsiaalministeeriumilt ning Tervise Arengu Instituudilt.

Hetkel toimub projektide hindamine. Esimesi otsuseid on oodata juba järgmisel nädalal.

Tööturuameti peadirektor Mati Ilisson ütles pressi teate vahendusel, et meeldiv oli suur aktiivsus projektide esitamisel. ?Veidi enam oodanuks kohalike omavalitsusüksuste panust. Kindlasti ei tähenda see kõikide projektide rakendumist. Rahastamisotsuse saavad ainult edukalt vastavus- ja eksperthinnangu läbinud projektid.'

Toetatavad tegevused on täiend- ja ümberõpe, riskirühmade töövõime ja töövalmiduse tõstmine, kaitstud või tugiisikuga töökohtade loomine ja muude üleminekutöö võimaluste loomine, naiste tööturule tuleku ja naasmise takistuste vähendamine, tööturuteenuste edasiarendamine jm.

Toetust võivad taotleda Eestis registreeritud juriidilised isikud (nii avalikust, era- kui ka mittetulundussektorist), füüsilisest isikust ettevõtjad, riigiasutused või kohaliku omavalitsuse asutused. Täpsemad taotlemise tingimused on kirjas Sotsiaalministri määruses Meetme 1.3 'Võrdsed võimalused tööturul' tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri.

Erandina väljaspool taotlusvoore võib esitada projekte, mis on suunatud koondamisteate saanud töötajatele. Praeguseks on juba positiivse otsuse saanud projekt, mis on suunatud Ida-Virumaa koondamisohus inimestele ning töötutele ja annab neile lisatuge aktiivsetel tööotsingutel täiend- ning ümberõppe näol ning koostöös ettevõtjatega luuakse uusi töökohti vähemalt 150 projektis osalejale. Projekti kogumaksumus on 16 miljonit krooni, sealjuures on Eesti riigi omafinantseering on 3,2 miljonit.

Käesoleval aastal avatakse Tööturuametis veel kaks taotlusvooru: 30. augustist 28. oktoobrini ja 29. novembrist 27. jaanuarini 2005. Lisainfot projektitaotluste kohta leiab www.tta.ee/esf.

Hetkel kuum