24. august 2004 kell 13:38

Valitsuskomisjon arutas käibemaksu- ja aktsiisipettuste tõkestamist

Täna toimunud käibemaksu- ja aktsiisipettuste tõkestamise valitsuskomisjoni koosolekul oli arutlusel aktsiiside laekumine pärast liitumist Euroopa Liiduga.

Täpsemalt arutati kütuse-, alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumist, analüüsiti salaturu osakaalu ja tutvustati pettuste vähendamiseks teisel poolaastal planeeritavaid meetmeid.

Maksu- ja tolliameti esindajad andsid komisjoni liikmetele ülevaate arestitud, konfiskeeritud või asitõendiks tunnistatud vara hoiustamise, ladustamise ja realiseerimise korraldamise probleemidest ning viimase punktina tutvustati koosolekul käibemaksupettuste olemust, pettustega seotud riske ning nende maandamise meetodeid.

Kütuse-, alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumise ülevaates toodi esile erimärgistatud kütuse tarbimise ja impordi kasv, mis praeguse prognoosi kohaselt kahekordistub käesoleva aasta jooksul ulatudes vastavalt 110 000 ja 120 000 tonnini. 2003. aasta import vabasse ringlusse oli 67 000 tonni.

Potentsiaalsete aktsiisipettuste vältimiseks ja ennetamiseks tegi komisjon rahandusministrile ettepaneku ühtlustada erimärgistatud ja tavakütuse aktsiisimäärasid. Komisjoni ettepanekul võib erimärgistatud diislikütuse ning kerge kütteõli aktsiisimäära tõsta kaheastmeliselt: praeguselt 420 kroonilt tõsta 690 kroonini 1000 liitri kohta alates 1. jaanuarist 2005 ning 960 kroonini alates 1. jaanuarist 2006. Erimärgistatud diisli aktsiisimäär moodustas tänavu enne 1. maid 25 protsenti diisli aktsiisimäärast, peale 1. maid langes see suhe aga 11 protsendini.

?Erimärgistatud kütuse puhul on oluline silmas pidada, et vastavate teadmiste olemasolul on erimärgistuseks olev värv kütusest suhteliselt lihtsalt eemaldatav. Peale 1. maid peaaegu kahekordistunud ning kümnekordseks kasvanud aktsiisivahe tava- ja erimärgistatud kütuse vahel on tekitanud täiendava ahvatluse erimärgistatud kütuse puhastamisest ebaseaduslikku tulu teenimiseks,? ütles maksu- ja tolliameti peadirektor Aivar Rehe. ?Selle kütuseliigi tarbimise kasvades tekib paratamatult surve salaturu osakaalu kasvule, mida aktsiisimäärade ühtlustamine võimaldab piirata?.

Alkoholiaktsiisi ülevaates märkisid nii politseiameti kui maksu- ja tolliameti esindajad, et 15 protsendilise alkoholiaktsiisi tõusu puhul suudetakse vältida alkoholi salaturu ulatuslikku kasvu.

Arestitud, konfiskeeritud või asitõendiks tunnistatud vara hoiustamise, ladustamise ja realiseerimise korraldamise probleemide osas juhtisid maksuhalduri esindajad tähelepanu vajadusele selgitada menetluse objektiks olevate suurte hoiukuludega kaupade võimalikult efektiivse käitlemise seaduslikud võimalused. Komisjon nõustus ametkondade vahelise töögrupi moodustamisega. Lisaks selgitavad maksuhalduri ja politsei esindajad võimalused hoiustamise hangete korraldamiseks.

Käibemaksu pettuste vallas otsustati jätkata kompleksselt tööd käibemaksu kohuslaseks registreerimise eel- ning järelkontrolli, ettevõtete registrist kustutamise ning seadusandluse täiendamise suunas.

Hetkel kuum