Sirje Niitra • 27. august 2004 kell 8:38

Maksumaksjate Liit soovib taotleda meie maksumudelile pilootprojekti staatust

Maksumaksjate Liidu hinnangul sobiks Eesti tulumaksusüsteem ELi maksubaasi ühtlustamise alusmudeliks

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) märkis oma vastuses rahandusministri 3. augusti kirjale, et seisukohavõtuks saadetud Euroopa Komisjoni ettepanekud maksutakistuste kaotamiseks ELi siseturult vajavad täiendavat analüüsi. EML soovitab eesti tulumaksumudelile taotleda pilootprojekti staatust ning ühendada riigi ja kolmanda sektori jõud eesti maksumudeli tutvustamiseks.

'Euroopa Liidus ei ole igakülgselt analüüsitud erinevate liikmesriikide raamatupidamisarvestuse ja maksusüsteemide tõhusust ega mõjusid konkurentsivõimele lähtudes uuenenud olukorrast. Pole ka ühist seisukohta ideaalse piiriülese tulumaksumudeli kriteeriumite suhtes. Eesti Maksumaksjate Liit soovitab seetõttu Eestil mitte anda ELile nn blanko nõusolekut uute reeglite väljatöötamiseks ega toetada selleks lisaraha eraldamist, kuni pole selge, mis kavandatavaga laiemalt kaasneb.'

EML teeb ettepaneku riigil taotleda eesti maksumudelile ELis 10aastase kehtivusega pilootprojekti staatus. EMLi hinnangul on see lühim võimalik aeg, mille jooksul teha usaldusväärseid üldistusi ja järeldusi antud maksumudeli rakenduseelistest ELis tervikuna.

Kirjas seisab: 'Eesti tulumaksumudelit on rahvusvahelisel tasandil sageli vääralt maksuparadiisina mõistetud ning seetõttu sellesse eelarvamuslikult suhtutud. Eesti poliitikutel, valitsusasutustel ja mittetulundussektoril oleks kasulik ühendada jõud eesti maksumudeli eest seismiseks. EML näeb enda panust nii aktiivses osalemises Eesti positsiooni siseriiklikul läbirääkimisel kui selle tutvustamisel maksumaksjate rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.'

Hetkel kuum