8. september 2004 kell 12:09

Eesti ja Leedu maksupolitsei asuvad koos finantskuritegudega võitlema

Maksu- ja tolliamet ning Leedu finantskuritegude uurimisteenistus sõlmivad homme kokkuleppe finants- ja teiste süütegude vastase võitluse organiseerimiseks.

Kokkuleppe peamiseks eesmärgiks on kahe riigi maksupolitsei vahel informatsiooni vahetamine nii juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt toime pandud finants- ja muude süütegude kohta. Lisaks sätestab kokkulepe metoodiliste soovituste vahetamist finantskuritegude avastamisel, tõkestamisel ja uurimisel ning kogemuste vahetamine tegevusmetoodikate ja süütegude toimepanemise vastu võitlemiseks kasutatavate infosüsteemide loomise ning nende funktsioneerimise tagamise osas, teatas maksu- ja tolliamet.

Eesti maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Enriko Aava sõnul ei ole tulevikus piiriüleste kuritegude uurimise puhul välistatud ka kahe riigi maksupolitseide ühiste töögruppide moodustamine.

'Kokkuleppe lähtub vastastikusest huvitatusest tulla efektiivselt toime oma ülesannetega maksukuritegude vastu võitlemisel ning seeläbi tugevdada oma riikide majanduslikku julgeolekut,' lisas Aav.

Leedu finantskuritegude uurimisteenistus on esimene organisatsioon, kellega Eesti maksu- ja tolliamet sarnase kokkuleppe sõlmib.

Hetkel kuum