Rae vald ühineb Tallinna vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga

10. september 2004, 14:14

Täna kinnitati Rae valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumistingimused AS-iga Tallinna Vesi, teatas vallavolikogu.

Sõlmitud lepingu järgi suunatakse edaspidi Rae valla kõige aktiivsema arendustegevusega piirkonna (Peetri küla, Järveküla küla, Rae küla ja Lehmja küla ja Assaku aleviku) heitvesi AS-i Tallinna Vesi kanalisatsioonivõrku, samuti annab kokkulepe võimaluse kasutada Rae vallas Ülemiste veepuhastusjaamas töödeldud pinnavett.

Rae vallavolikogu esimehe Raivo Uukkivi sõnul on sõlmitud kokkulepe Rae valla jaoks olulise tähendusega, kuna see määratleb Rae valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arengu edaspidiseks. Sõlmitud liitumisleping välistab lokaalsete heitveepuhastite rajamise eespool nimetatud piirkonda. Raivo Uukkivi hinnangul on sõlmitud leping oluline ka AS-ile Tallinna Vesi, kuna liitumislepingu järgi on saavutatud olukord, et Tallinna linna suurima veereservuaari Ülemiste järve valgalal välistatakse kontsentreeritud reostuse oht, mis kaasneb iga lokaalse puhastusseadmega.

ASi Tallinna Vesi juhatuse esimees Bob Gallienne sõnul on see oluline samm eelkõige just keskkonnakaitse seisukohalt, kuna ühendus pealinna torustikega lahendab nii sealse piirkonna põhjaveenappuse küsimuse, kui ka lokaalsete reoveepuhastitega seonduvad probleemid. Kuna Rae vallas asub ka Vaskjala veehoidla, siis aitab ühiskanalisatsiooni olemasolu vältida võimaliku reostuse sattumist valgalale. Rae vallavanem Ago Soasepp lisas, et tänu sõlmitud kokkuleppele on tagatud Rae valla stabiilne ja keskkonnasäästlik areng nii valla väga aktiivse ehitustegevusega piirkonnas kui ka Rae vallas laiemalt.

Kokkuleppega määrati ka teenuse hinnapoliitika kümneks aastaks. Piirkonna liitmiseks pealinna süsteemiga on vajalik välja ehitada torustike eelvoolud, renoveerida kanalisatsioonipumplad ning välja ehitada liitumispunkt. Tööde hinnanguline maksumus on 11 miljonit krooni. Rae vallas tegutseva vee-ettevõtja AS-i ELVESO juhatuse liikme Toomas Heinaru sõnul peetakse läbirääkimisi, et sõlmida samasugune leping Lagedi asula kanalisatsiooniküsimuste lahendamiseks.


Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing