Sirje Niitra • 10. september 2004 kell 15:18

ID.kaarti kasutamine kasvab

ID-kaardi laiemaks kasutamiseks peab edaspidi riigi poolt hangitavate arvutite standardvarustuses olema ka ID-kaardi lugeja, teatas infomaatikanõukogu.

ID-kaardi kasutamine on viimase aastaga tõusnud vastavalt uute ja mugavate e-teenuste lisandumisele, mis võimaldavad kodanikel riigiasutustega suhelda.

?Kodanikuportaali vahendusel on lisandunud teenused nagu näiteks vanemahüvitise ja EL-i ravikindlustuskaardi elektrooniline taotlemisvõimalus ning eksamihinnetest teavitamine,? sõnas Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse osakonnajuhataja Margus Püüa.

?Järgmisena on koostöös ministeeriumidega plaanis avada teenused nagu peretoetuste taotlemine, mille väljastamise maht on aastas rahaliselt ligikaudu 1,7 miljardit krooni, viia elektrooniliseks Riikliku Autoregsitri olulisemad teenused ja politseiga suhtlemine ja palju muud. Need teenused peaks ID-kaardi atraktiivsust kasutajatele tõstma veelgi enam,? lisas Püüa.

Et kaardi muretsemine oleks inimesele mõttekas, saab veel palju ära teha kogu avalik sektor väikeste muudatustega. ?Näiteks tagab ID-kaardi lugeja selle, et ametnik saab ID-kaardi esitanud kodanikku teenindada sujuvalt. Täna esineb kahjuks sageli situatsioone, kus inimesed ei saagi ID- kaarti enda tuvastamiseks ametkondade piiratud tehniliste vahendite tõttu kasutada,? sõnas Püüa.

Lisaks leidis nõukogu, et elementaarseks peab muutuma digitaalse allkirja kasutamine ametkondlikus suhtlemises. Informaatikanõukogu arutas täna ka seda, kas ja millistel tingimustel peaks riik sõlmima lepingu Micrsoftiga. Nõukogus otsustati tööd lepingu sisuga jätkata, et viia poolte kohustuste ja õiguste vahekord tasakaalu.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures tegutseva informaatikanõukogu põhiülesandeks on nõustada Vabariigi Valitsust informaatika ja infotehnoloogia alastes küsimustes ning arengukavade koostamisel.

Hetkel kuum