Gea Velthut-Sokka • 22. september 2004 kell 11:16

Veskimägi: Eesti jätkab konservatiivse eelarvepoliitikaga

Rahandusminister Taavi Veskimägi annab täna Riigikogule üle 2005. aasta riigieelarve eelnõu.

Kommenteerides täna Riigikogule üleantavat 2005. aasta riigieelarve eelnõud ja 2004. aasta lisaeelarvet, ütles rahandusminister Taavi Veskimägi, et Eesti jätkab konservatiivse eelarvepoliitikaga, mis on üks tingimustest Eesti kiire majanduskasvu jätkumiseks ning reaalseks konvergentsiks Euroopa Liiduga, teatas rahandusministeerium.

'Olukorras, kus Eesti majanduskasv on praegu potentsiaalsel tasemel, on Euroopa Komisjoni ja majandusekspertide hinnangul õige hoida valitsussektori eelarvetasakaalu. Valitsussektori kulude ja maksukoormuse tase jääb muutumatuks, jäädes 2004. aasta tasemele. Seda piirangut silmas pidades peame samas suutma tulla vastu ühiskonna kasvavale ootusele avalike teenuste hulga ja kvaliteedi osas,' märkis rahandusminister.

'Vaadates eelarves kokku lepitud kulusid, julgen kindlalt öelda, et sellist töötavale ning tööd soovivale inimesele suunatud paketti ei ole suutnud koostada ükski eelnev valitsus. Seejuures pean kriitiliselt tähtsaks kavandatud haridusinvesteeringute elluviimist - ilma nendeta ei saa me lootagi, et Eesti suudab ära kasutada edukalt kõiki Euroopas avanevaid võimalusi,' ütles Veskimägi.

Tuleva aasta eelarve näeb ette tulumaksumäära alanemist 24%ni ja maksuvaba tulumäära tõusu 1700 kroonini, 220 miljoni krooni suunamist aktiivsetesse tööturumeetmetesse ning 660-miljonilist hariduse ja teaduse paketti.

Eelarve 4,5 miljardi kroonisest kasvust enim - 920 miljonit krooni - suundub pensionidesse. Ravikindlustuse eelarve suureneb 520 miljoni võrra, teehoiukuludeks läheb 550 miljonit krooni, keskkonnainvesteeringuteks 200 miljonit.

Samuti on valitsus saavutanud kokkuleppe, et põllumajanduse otsetoetuste maht 2005. aastal ulatub 60%ni Euroopa Liidu tasemest ehk lubatud maksimumtasemeni (488 miljoni kroonini).

Rahandusminister avaldas ka heameelt eelmisel nädalal valitsuse ja omavalitsusliitude saavutatud kokkuleppe üle 2004. ja 2005. aasta tulubaasi osas ja peab seda tugevaks edasiminekuks omavalitsuste tulubaasi korrastamisel. 'Kokkulepe suurendada omavalitsustele laekuvat tulumaksu 11,6%-ni aastal 2005 soodustab kindlasti omavalitsuste elanikele paremate avalike teenuste ja abi pakkumist,' ütles rahandusminister.

502-leheküljeline 2005. aasta riigieelarve eelnõu seletuskiri jõuab Riigikokku täna, kus selle annab üle peaminister.

2005. aasta riigieelarve eelnõuga saab tutvuda <#Rahandusministeeriumi kodulehel=http://www.fin.ee/index.php?id=366>

Hetkel kuum