24. september 2004 kell 15:35

Kakumäe Võrgud nõuab politseiuurijalt kahjude hüvitamist

Kakumäe Võrgud nõuab politseiuurijalt Tanel Järvetilt liisinguauto tehnilise passi äravõtmisest tingitud kahjude hüvitamist.

Täna Tallinna halduskohtus arutusel olnud ligi 38 tuhande krooni suurune kahju tekkis Kakumäe Võrkudele politseiuurija Tanel Järveti süül, kes vaatamata prokuratuuri ettekirjutusele läbiotsimisel ära võetud liisinguauto tehnilist passi ei tagastanud.

Kakumäe Võrkude juhatuse liikme Andres Davõdovi sõnul oli liisinguauto tehniline pass Järveti käes kaks kuud. Mootorsõiduki aastamaksu, liikluskindlustuse, vabatahtliku kindlustuse proportsionaalse osa ja liisingumaksete summast kujunenud kahju tekkis asjaolust, et ilma tehnilise passita ei tohi autot kasutada.

?Politsei väidab, et nemad midagi ei rikkunud, et me oleksime pidanud uue tehnilise passi ostma,? vahendas Davõdov täna kohtus toimunut. ?Ütlesid järjekordselt, et tehnilist passi ei nõutud piisavalt tungivalt tagasi, aga meie töötajatel polnud üldse võimalust suud lahti teha ? kõik olid kinni võetud,? võttis Davõdov paari aasta tagused sündmused kokku.

Kohus langetab otsuse oktoobri algul.

Eeluurimine Kakumäe Võrgud juhatuse liikme Andres Davõdovi suhtes algatati 1998. aastal. Praegu kestab Harju maakohtus kriminaalprotsess, kus süüpingis istuvad peale Davõdovi ka Kakumäe võrkude teine juhatuse liige Priit Tikerpe ja Tallinna endine abilinnapea Vladimir Panov.

Davõdovit süüdistatakse kuritegelikul teel vara omastamises, suureulatuslikus rahapesus, laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, valeandmete esitamises maksuametile ja altkäemaksu andmises, Tikerped suureulatuslikus rahapesus ja altkäemaksu andmises ning Panovi altkäemaksu andmises ning võtmises.

Sekeldused politseiga sundisid Davõdovit lisaks tehnikakõrgharidusele ka juristiks õppima. Praegu on ta omal sõnul jõudnud Tartu Ülikooli kolmandale kursusele.

Hetkel kuum