Liis Kängsepp • 28. september 2004 kell 9:45

Tallinn katab meditsiiniõdede kongressi kuludest viiendiku

Linnavalitsus plaanib homsel istungil eraldada reservfondist 10 000 krooni Eesti Õdede Liidu XXI kongressi organiseerimiskulude osaliseks katmiseks.

Eesti Õdede Liit pöördus taotlusega Tallinna Linnavalitsuse poole toetada osaliselt nende organisatsiooni XXI kongressi läbiviimist. Selle aasta 26. novembril Eesti Rahvusraamatukogus peetaval kongressil antakse ülevaade organisatsiooni senisest tegevusest ja käsitletakse selle arengusuundi.

Üle ühe kolmandiku ehk 35 % kongressi delegaatidest töötavad Tallinna haiglates.

Kongressi korraldamiseks kulub kokku ligikaudu 50 000 krooni.

Hetkel kuum