30. september 2004 kell 7:02

Euroopa Liit rahastab töötuse vähendamist ligi 30 mln krooniga

Viis tööhõiveprojekti saab Tööturuameti vahendusel Euroopa Sotsiaalfondist ligi 30 miljonit krooni.

Selle raha abil vähendatakse töötust Tallinnas, Järvamaal, Viljandimaal ja Võrumaal, teatas Tööturuamet.

Tallinna projektis kogumaksumusega 9,44 miljonit krooni osaleb 800 pikaajalist töötut. Projekt kestab 29 kuud.

Struktuurse tööpuuduse ennetamiseks ja leevendamiseks Järvamaal kulub 10,59 miljonit krooni. 23 kuud kestvas projektis osaleb 510 töötut.

Viljandimaal toetab 6,11 miljoni kroonine projekt puudega inimesi ja kestab 24 kuud. Selles osaleb 30 töötut.

Viljandi- ja Võrumaa töötuid suunatakse tööturule ka läbi väikeettevõtluse. Selleks kulub 1,74 miljonit krooni. Projekt kestab 16 kuud ja selles osaleb 40 töötut.

Lisaks saab MTÜ Abiühing Üheksavägine 1,93 miljonit krooni töötute tõrjutuse tunde leevendamiseks ja sotsiaalsuse taastamiseks. 128 tõrjutust tundva töötu abistamiseks kulub 19 kuud.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on Euroopa Liidu struktuurifond, mis rahastab tööhõive tõstmist inimeste arendamise kaudu. Aastatel 2004-2006 saab Eesti sellest fondist töötuse vähendamiseks taotleda kokku 413,6 miljonit krooni, mida peab kaasrahastama 104 miljoni krooniga.

Hetkel kestab Tööturuametis teine ESF taotlusvoor, mis kestab 28. oktoobrini (vt lisainfot <#siit=http://www.tta.ee/esf>).

Hetkel kuum