Peeter Raidla • 7. oktoober 2004 kell 16:05

Eesti Korteriühistute VII foorumi avalik pöördumine

Täna toimunud Eesti Korteriühistute VII foorum võttis vastu avaliku pöördumise valitsuse, Riigikogu ja presidendi poole.

01. oktoobri seisuga on Eestis 7639 korteri- ja elamuühistut. Neis ühistutes on 350 000 korterit, kus elab ca 800 000 eestimaalast. Korteriühistutes elab täna ca 60 % Eesti rahvast. 7639 korteri- ja elamuühistut moodustavad arvestatava osa Eesti ca 17 000 mittetulundusühingust, olles Eesti kolmanda sektori alustalaks.

Oma avalikus pöördumises tegi foorum alljärgnevad ettepanekud:

· Suurendada aastal 2004 sihtasutuse KredEx kaudu antavate toetuste mahtu korteriühistutele vähemalt 50 % võrra.

· Lisada korteriühistud Korteriühistute toetamine meetmena koostamisel olevasse Riiklikku Arengukavasse (RAK), mis hakkab koordineerima Euroopa Liidu struktuurfondide finantseerimise jaotumist Eestis alates 2007. aastast, sealhulgas:a) näha RAK raames korteriühistuid peamise sihtgrupina energiatõhususe direktiivi rakendamiselb) lisada eraldi meetmed korterelamurajoonide arendamiseks, seda nii infrastruktuuri, regionaalse arengu, inimressursi arendamise kui elukeskkonna kujundamise raames.

Hetkel kuum