13. oktoober 2004 kell 22:00

Teenusepakkuja võib seadust rikkuva veebisaidi sulgeda

Hiljuti langetas USA kohus otsuse, milles kutsus interneti teenusepakkujaid (ISP) üles suhtuma neile esitatud kaebustesse ja taotlustesse kriitiliselt. ISP vastutab sealsete seaduste alusel tema hallataval saidil toimuva õigusrikkumise eest, kui ta ei reageeri teatele, milles isik viitab oma õigusi rikkuvale tegevusele ning nõuab selle lõpetamist.

Selline ?notice and takedown? doktriin on põhjustanud omajagu segadust, kuna nii õnnestub ühel konfliktis olevatest pooltest oskusliku manipuleerimise korral saavutada teise saidi sulgemine või sellele juurdepääsu piiramine. Kõrvuti seesuguste teadlikult eksitavate avaldustega tuleb ISPdel menetleda ka taotlusi, mille esitaja ei tunne oma õigusi ega oska seetõttu ka talle seaduse alusel tagatud õiguskaitsevahendeid adekvaatselt hinnata.

Kuivõrd ISP võib sattuda löögi alla ka teiselt poolt ? näiteks juhul, kui ebaõige või eksitava teate tulemusena kahju kandnud pool esitab nõude asjaolud kontrollimata jätnud teenusepakkuja vastu, nõuab taotlustes orienteerumine ISPdelt juriidilist ettevalmistust ning otsuseriski.

Eesti õiguse kohaselt vastutab ISP enda hallataval saidil toimuva õigusrikkumise eest, kui ta sellest teadlik on. Vastutuse piirangud, so juhud, mil teenusepakkuja vastutusest vabaneb, on sätestatud infoühiskonna teenuse seaduses. Siinsetel teenusepakkujatel ei ole üldist kohustust jälgida teavet, mida nad vaid edastavad või millele juurdepääsu pakuvad, mida nad vahemällu salvestavad või teenuste kasutaja jaoks talletavad. Ka ei ole ISPl üldist kohustust otsida ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte ja asjaolusid.

Olenevalt sellest, mida ISP-lt taotletakse ja kui suurt kahju see menetleja hinnangul võib teisele poolele tekitada, tuleb teenusepakkujal võtta seisukoht ning seda põhjendada. Kui taotlus on ebaselge, tuleks selle asjaolusid täpsustada või nõuda täiendavate tõendite esitamist ? teenusepakkuja vastutuse piirang kehtib sinnani, kust õiguserikkumine on tema jaoks ilmne.

Siiski peaks ISP hoiduma kohtuniku rollist ning suunama pooled sisulise vaidluse lahendamiseks kohtusse.

Autor: Eneken Tikk

Hetkel kuum