Viie aasta pärast peab kõigis eluruumides olema suitsuandur

Liis Kängsepp 14. oktoober 2004, 17:22

Tulekahjude ennetamiseks peavad kõik eluruumid olema viie aasta pärast varustatud suitsuanduritega.

Valitsuse poolt täna heaks kiidetud uus ehitise tuleohutusnõudeid reguleeriv määrus lubab hoone tulepüsivust tõendada ka arvustuslikul või analüütilisel viisil, võimaldades niiviisi rakendada ehitamisel innovaatilisi lahendusi.

Ehitistele esitavate tuleohutusnõuete eesmärgiks on luua õiguslik alus hindamaks tuleohtust. Samuti luuakse eelnõuga tingimused ehitistes viibivate inimestele, mis tagaksid neile turvalisuse ning varakaitse tuleõnnetuste korral.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitusosakonna eksperdi Tuulikki Laessoni sõnul on seni kehtiva regulatsiooni kohaselt ehitise tuleohutuse tagamiseks väga detailselt ette kirjutatud ka konkreetsed tehnilised lahendused, mida ei ole võimalik paindlikult rakendada.

?Uus määrus on selles suhtes põhimõtteliselt erinev, lubades lisaks piirväärtustele, tehnilistele normidele ja standarditele kasutada ehitise tuleohutusnõuetele vastavuse tõendamisel ka arvutuslikku meetodit. Sellisel viisil tehtud analüüsis peab olema võetud arvesse näiteks võimaliku tulekahju kustutamiseks kuluv aeg antud ehitises, inimeste evakueerumine ning tulekahjuga seotud kahjud keskkonnale. Nende ja paljude teiste kriteeriumite täitmisel loetakse ehitise tuleohutuse nõuded vastavaks,? lausus Laesson.

Arvutuslik tuleohutus peab vastama sellistele tehnilistele normidele ja standarditele, mille järgimine tagab oluliste tuleohutusnõuete täitmise. Antud punktiga luuakse ehitajatele võimalus kasutada tuleohutuse tagamisel ka väljaspool Eesti õigusruumi kasutatavaid regulatsioone. Näiteks on eelnõu jõustumise järel võimalik ka Eestis ehitada viiekorruselisi puidust korterelamuid, mis teistes Euroopa riikides on lubatud.

Arvestades Eestis asetleidvate tulekahjude kurba statistikat, on määruses nõue, et 2009. aasta 1. juuliks peab igas eluruumis olema autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur. Hetkel on Eestis kokku ligi 458 tuhat korterit ja üksikelamut, milledest kümnendik on rekonstrueeritud või ehitatud viimase kümne aasta jooksul ning nendes on tulekahju signalisatsioonisüsteemid reeglina juba olemas. Arvestades elatustaseme tõusu ja kinnisvarasektori kiiret arengut ei tohiks 60 ? 100 krooni maksva suitsuanduri paigaldamise nõue olla enamikele peredele ülejõu käiv.

Tulekahjude ennetamiseks jagas Päästeamet sel aastal esimesse klassi läinud koolilastele kokku 13 tuhat suitsuandurit. Koosöös kohalike omavalitsustega viiakse piirkonniti läbi sotsiaalsetele riskirühmadele (vanurid, puuetega inimesed, töötud) suunatud suitsuandurite paigaldamise ja suitsulõõride ning küttekollete hooldamise kampaaniad. 2005. aastal on kavas tulekahju signalisatsioonisüsteeme tasuta jagada paljulapselistele peredele.

Eesti on tulekahjude arvu poolest elaniku kohta Suurbritannia ja Barbadose järel maailmas kolmandal kohal. Tules hukkunute poolest ?edestab? meid vaid Venemaa.

Ehitisele ja selle osale esitatavaid tuleohutusnõudeid reguleeriv määrus jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing