Liis Kängsepp • 14. oktoober 2004 kell 9:29

Valitsus andis Eesti kodakondsuse 301 isikule

Valitsus andis täna Eesti kodakondsuse 301 isikule, kes on täitnud kodakondsuse seaduses ette nähtud kodakondsuse saamise tingimused.

Nende isikute hulgas saab Eesti kodakondsuse kolm Venemaa kodanikku, kelle suhtes jõustub korraldus Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest vabastamisele järgneval päeval tingimusel, et nad esitavad Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vastava dokumendi.

Samuti otsustas valitsus anda kodakondsuse Aleksei Strogile (sünd 1968), keda on korduvalt kriminaalkorras karistatud tahtlike kuritegude eest, kuid kelle karistatus on käesolevaks ajaks kustunud.

Valitsus arvestas korralduse vastuvõtmisel Tallinna Ringkonnakohtu otsust, mille kohaselt ei või kodakondsuse sooviavaldust lahendav organ ajalise piiranguta võtta arvesse korduvate tahtlike kuritegude eest mõistetud karistusi, mille andmed on karistusregistrist kustutatud.

Hetkel kuum