Liis Kängsepp • 14. oktoober 2004 kell 8:43

Valitsus ei toetanud valimisliite lubavat seaduseelnõud

Valitsus otsustas mitte toetada Isamaaliidu fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE).

Valitsus leiab, et kodanike valimisliitude valimisliitude korral on probleemiks poliitiline vastutus valijate ees, samal ajal kui erakonnastatud kohalike omavalitsuste valimised tagaksid valitsuse hinnangul suurema stabiilsuse kohalikes omavalitsustes ja valituks osutunute suhestatuse poliitiliste eesmärkide ja seisukohtadega, mis lihtsustab valijatel ka hilisemate valikute tegemist.

Ka viitab valitsus valimisliitudega seonduda võivatele probleemidele liituvate kohalike omavalitsuste valijate jaoks.

Isamaaliidu fraktsiooni eelnõu on seletuskirja kohaselt algatatud selleks, et võimaldada kodanike, aga ka erakondade valimisliitudel osaleda ka 2005. aasta sügisel toimuvatel kohalikel valimistel. Ühtlasi on eelnõu algataja eesmärk ja veendumus, et valimisliitude moodustamise vabadus peab kohalike omavalitsuste valimiste puhul olema tagatud ka edaspidi ning seletuskirja kohaselt mõjutaks seaduseelnõu seadusena demokraatia edendamist kohalikul tasandil ning tagaks suurema vabaduse Eesti poliitilises süsteemis.

Isamaliidu fraktsiooni algatatud seaduseelnõuga saab tutvuda <#siin=http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=042650005 login=proov password= system=ems server=ragne1>.

Hetkel kuum