Andris Feldmanis • 15. oktoober 2004 kell 12:31

Prokurör nõuab Tallinna endisele abilinnapeale poole aastast vanglakaristust

Prokurör nõuab altkäemaksu ja pistise võtmises süüdistatavale Vladimir Panovile karistuseks 6 kuud reaalset vangistust ja lisaks üht aastat tingimisi.

Täna toimunud esimesel kohtuistungul Panovi altkäemaksu asjus nõudis prokurör veel Kakumäe Võrkudega seotud Priit Tikerpele kuue kuust vanglakaristust, lisaks kaks aastat tingimisi ja Andres Davõdovile kuue aastast vangistust.

Maksu- ja tolliament soovib, et Davõdovilt mõistetaks välja 4,7 mln krooni.

Davõdovit süüdistatakse Panovile altkäemaksu andmises, suures ulatuses kuritegelikul teel saadud vara omandamises ja rahapesus suures ulatuses. Samuti süüdistatakse Davõdovit maksude tasumisest kõrvalehoidumises suures ulatuses, avaliku korra raskes rikkumises vägivalda kasutades ja laskemoona ebaseaduslikus hoidmises.

Uurimise käigus tehti kindlaks, et 2001. aastal müüs Vladimir Panov 40 protsenti talle kuulunud OÜ Apollo Baltic (hilisema nimetusega OÜ Kakumäe Võrgud) osalusest ning osa rahast paigutati notari deposiiti. Mullu vabastas Kakumäe Võrgud juhatuse liige Andres Davõdov 150 000 krooni notari deposiidist, kuigi deposiidi väljamaksmiseks polnud alust.

Uurimine tuvastas, et Davõdov andis raha Panovile altkäemaksuna selle eest, et Tallinna abilinnapeana töötanud Panov tagaks OÜ-le Kakumäe Võrgud soodsate õigusaktide menetluse, Tallinna linnaga teenuselepingu sõlmimise ja vee- ja kanalisatsiooni liitumistasude hüvitamise.

Käesoleva aasta märtsis vabastas OÜ Kakumäe Võrgud teine juhatuse liige Priit Tikerpe notari deposiidist 150 000 krooni, mis kanti pistisena üle Panovi arveldusarvele. 2001. aasta ametiisiku majanduslike huvide deklaratsioonis Vladimir Panov tema kasuks deponeeritud 300 000 krooni suurust summat ei märkinud.

Hetkel kuum