ÄP fototoimetus • 19. oktoober 2004 kell 22:00

Arvestasime hetke võimalustega

Vastuseks 14. oktoobri artiklile ?Kalalaevatoetused tagurpidi järjekorras?.

Põllumajandusministeerium ei ole nõus kalurite liidu juhatuse esimehe Toivo Orgu-saare väitega, nagu oleks kalalaevade moderniseerimise toetuste jagamisega alustatud valest otsast. Otsuseid uusi laevu ehitada või osta saab teha vaid selle aasta lõpuni, mistõttu eelistas ministeerium rakendada just seda toetust.

Ei saa nõustuda väitega, nagu puuduks siiani selgus, mil määral mahakantavaid laevu kompenseeritakse. Juba suvel 2003 olid selged toetusskeemide üldpõhimõtted, keda ja kuidas toetatakse. Samast ajast pärinevad kalurite liidu ettepanekud nende toetuste väljatöötamiseks, mis sisaldavad kindlaid toetuse arvutamise valemeid. Seega saab järeldada, et kalurite liit on neist põhimõtteist teadlik. Kalurite liit võiks oma liikmetele info edastamisel olla aktiivsem, siis ei tohiks ka toetuste taotlemisel tekkida segadust.

Alusetud on liidu süüdistused, nagu oleks laevatoetuste jagamiseks valitud vale aeg. Kuna toetustingimused olid teada suvel, saanuks laevaomanik oma remonte ja tegemisi planeerida: hädavajalikud tööd teha suvel, et laev püügihooajal käigus hoida, teisejärgulised lükata järgmisse aastasse.

Arusaamatud on liidu väited, nagu valitseks kalanduses suur ebaselgus. 8. juunil saadeti kalalaevastiku moderniseerimise toetuse määruse eelnõu kalurite liidule kirjalikuks kooskõlastamiseks. 22. juunil kalurid selle ka kooskõlastasid. Augustis viidi läbi koolitused taotluste esitamiseks.

Kõnealune toetus on riikliku arengukava üks meetmeist, mis on suunatud kaluritele. Toetatakse uute kalalaevade ostmist või laevade ümberehitamist. Tänavu on võimalik toetuseks jagada üle 50 miljoni krooni, kuid praeguseks on PRIA-le laekunud ainult 9 taotlust kokku 13,4 miljoni ulatuses. Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada 29. oktoobrini.

Autor: ÄP

Hetkel kuum