ÄP fototoimetus • 21. oktoober 2004 kell 22:00

Toetused

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) pikendab Kalurite Liidu palvel riikliku arengukava (RAK) meetme 3.10 ehk kalalaevastiku moderniseerimise ja uuendamise toetuse taotluste vastuvõtuaega 29. oktoobrini.

Toetuse eesmärgiks on kaasajastada merel püüdvate kalalaevade kalatöötlemise ja laeva tehnilisi tingimusi. Toetust saavad vähemalt kolm aastat tegutsenud ettevõtjad, kes omavad kehtivat kalalaeva või kaluri kalapüügiluba püügiks merel.

8. oktoobrist kuni 5. novembrini ootavad Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlikud bürood elatustalude kohanemise toetuse taotlejaid. Taotluste vastuvõtt kestab kuu aega, tööpäeviti kell 8?16.30. Tänavu jagatakse esmakordselt toetust väiketalude elujõulisemaks muutmiseks. Toetuse suurus on 15 647 krooni taotleja kohta aastas ja kuni 78 235 krooni viie aasta jooksul. Toetatavad tegevusalad on põllumajandusloomakasvatus, linnukasvatus, mesindus, taimekasvatus, kalakasvatus, maaturism, käsitöö, väetiste, komposti ja mulla tootmine, põllumajandusmasinatega seotud teenuste osutamine maapiirkonnas, puidu töötlemine ja puidust toodete valmistamine maapiirkonnas ehitusmaterjali tootmine maapiirkonnas, tegevuslitsentsi või kauplemisloaga teenindusasutuse rajamine maapiirkonda ja muud ettevõtlusega seonduvad kulutused.

Tööturuamet kuulutas 1. oktoobril välja Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL ainsa taotlusvooru. Projektitaotluste tähtaeg on 5. november kell 17. Taotlusi saab esitada ühel järgnevatest teemadest: tööturule tulemise või naasmise hõlbustamine neile, kel on raskusi avatud tööturule integreerumise või reintegreerumisega; töö- ja pereelu ühitamine ning tööturult lahkunud inimeste reintegreerimine läbi paindlike ja efektiivsete töökorraldusvormide ning toetavate teenuste arendamise; asüülitaotlejate sotsiaalse ja tööalase integratsiooni toetamine.

Autor: ÄP

Hetkel kuum