Gea Velthut-Sokka • 28. oktoober 2004 kell 15:10

Volikogu moodustas ohtlike veoste riskide hindamiseks komisjoni

Tallinna linnavolikogu moodustas komisjoni üha kasvava hulga linna läbivate ohtlike transiitveoste riskide hindamiseks.

Ajutine komisjon peab ka vajalikud vastumeetmed välja töötama, teatas Raepress.

'Komisjoni moodustamise põhjuseks oli mure Tallinnat läbivate transiitveoste üha kasvava hulga ja sellega seoses ka kasvava ohu pärast,' ütles linnavolikogu esimees Maret Maripuu. Komisjon teeb oma tööst kokkuvõtte 10. jaanuariks 2005.

Pealinna läbivate ohtlike veostega juhtuda võiv õnnetus rikuks aastateks Tallinna maine ja ettevõtluskeskkonna. Kuigi linnavolikogu võttis juba 1998. aastal vastu otsuse Tallinna sadamate ja rannaalade kontseptsiooni väljatöötamise kohta ning 2003. aasta märtsis tehti linnavalitsusele ülesandeks välja töötada plaan keskkonnaohtlike veoste järk-järguliseks vähendamiseks kuni nende lõpetamiseni, ei ole tänaseni ses vallas midagi muutunud.

Tallinna kesklinna läbiv transiitveoste hulk on veelgi suurenenud ning ohtlike veoste ooteajad kaubajaamades pikenenud. Eriti suureks ohuallikaks on Kopli kaubajaam, kus tippajal võib seista ligi 350 vagunit. 'Kui kasvõi üks neist vagunitest süttib, algab ahelreaktsioon, millel võivad olla ettekujutamatud tagajärjed,' rõhutas Maripuu.

Vastavalt Tallinna linnavolikogu otsusele peab olema loodud kaubarongidele võimalus Tallinna läbimata Paldiski sadamatesse jõuda hiljemalt 1. jaanuariks 2007. Otseraudtee rajamine on esimeseks sammuks läbi linna ohtlike raudteevedude lõpetamiseks. Samas on nüüdseks selgunud, et ümbersõiduraudtee valmimine enne 2012. aastat on vähetõenäoline.

Vastavalt linnavolikogu otsusele tuleb linnavalitsusel aidata kaasa ka ohtlike kaupade Paljassaare ja Kopli poolsaarel asuvatesse sadamatesse vedamise järkjärgulisele vähendamisele koostöös ja kokkuleppel transiidifirmade ja sadamatega, eesmärgiga veod täismahus Muuga ja Paldiski sadamatesse üle viia.

Hetkel kuum