Ülo Toomsalu • 29. oktoober 2004 kell 6:14

PM: õlletootjad taotlevad taara pandikorra edasilükkamist

Õlle- ja limonaaditootjad ning kaupmehed taotlevad pandisüsteemi kevadesse lükkamist, sest aasta alguseks ei jõuta uut taarakogumise süsteemi veel käivitada.

Pandiga koormatud joogipakendite ehk klaastaara, plastpudelite ning purkide kokkuostu hakkab tulevikus korraldama osaühing Eesti Pandipakend (EPP), mis loodetakse registreerida novembris. Eile sai esimesena Eestis akrediteerimistunnistuse kätte teiste pakendite kogumist organiseeriv Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), kirjutab Postimees.

Eesti Pandipakendi initsiatiivgrupi liikme Raimond Made sõnul peaks nende organisatsioon koondama õlletootjaid, joogitootjaid, importijaid ja kaupmehi.

Pandisüsteem ise peaks hakkama toimima nii, et tootjad teatavad EPP-le oma väljastatud kauba koguse ning maksavad vastavalt sellele organisatsioonile ka pandiraha.

Seejärel jagab organisatsioon kaupmeeste taaraostustatistikast lähtuvalt pandiraha nende vahel ära. Hallatakse aga vaid nende tootjate taarat, kes vastava ala ühendustega ühinenud on. Teistel tööstustel tuleb endale oma süsteem luua.

Praegu ei ole aga veel selge, kas EPP süsteemiga liidetakse ka praegu tegutsevad taarapunktid.

Kui seda ei tehta, siis näiteks lõviosa Eesti õlleturust hoidvate Tartu ja Saku tehaste pudeleid ei ole enam mõtet taarapunktidesse viia, sest nende eest sealt raha ei saa. «Tegeleme selle küsimusega, mistõttu on praegu veel vara midagi öelda,» toonitas Made.

Made sõnul on tõenäoline ka olukord, et osa Eestis müüdud taarast nende vastuvõtupunktidesse ei jõua, sest suure osa Eestis müüdavast alkoholist viivad turistid siit välja.

«Vastavalt eeskirjadele ei tohi meie aga omanikele dividende maksta ning nii kuulub see raha süsteemi arendamisele ja vastavatele teavituskampaaniatele,» rääkis Made.

Hetkel kuum