Ülo Toomsalu • 1. november 2004 kell 5:59

EPL: Mart Susi firma üritas raha advokatuurilt välja petta

Mart Susi esitas advokatuurile tuhandete kroonide ulatuses arveid, mis olid juba tasutud.

Endisele Concordia rektorile Mart Susile kuuluv advokaadibüroo Reas esitas advokatuurile riigi õigusabi osutamise eest korduvaid arveid, kuigi advokatuur oli varem nendes arvetes kajastunud teenuste eest juba maksnud, kirjutab Eesti Päevaleht.

Advokatuuri raamatupidaja Reet Roo teatise kohaselt esitas vandeadvokaat Mart Susi advokaadibüroo Reas nimel 1. oktoobril arve riigi õigusabi osutamise eest tasu saamiseks summas 42 303 krooni. Arvele oli lisatud viis kohtumäärust, millega tutvumisel selgus, et kõigi nende alusel oli advokaat juba varem, eelnevatel kuudel tasu maksmist taotlenud ning advokaadibüroole oli ka raha üle kantud.

Pärast seda, kui advokatuuri raamatupidamine oli tuvastanud, et Susi advokaadibüroole on kaitsetasu ühe ja sama kohtumääruse alusel korduvalt välja makstud, kandis Susi alusetult saadud raha tagasi.

Susi põhjendas advokatuuri juhatusele juba makstud kohtumääruste alusel arvete esitamist oma tähelepanematusega. Samuti viitas Susi asjaolule, et tehtud eksimust mõjutas tema psüühiline seisund, mis tuleneb tema suhtes menetletavast kriminaalasjast.

Advokatuuri juhatuse liikmed leidsid, et Susi selgitused juhtunu kohta ei ole veenvad ja tegemist ei ole juhuslikku laadi eksimusega. Samuti märgiti advokatuuri juhatuse koosoleku protokolli, et Susi käitumises esinevad vähemalt distsiplinaarsüüteo tunnused. Susi tegevusele annab hinnangu advokatuuris algatatav aukohtumenetlus.

Hetkel kuum