7. november 2004 kell 22:00

Tööaja norm ja palgamäär on kohustuslikud

Tükitöö alusel töötava inimesega sõlmitakse tööleping, milles peab sisalduma tööajanorm, millega määratletakse tükitööd tegeva töötaja tööaeg. Tööandja juures, kel on vähemalt viis töötajat, määratakse tööaeg töösisekorraeeskirjadega. Seega ei saa olla, et tükitööd tegeva töötaja tööaeg on üksnes aeg, mil ta otseselt oma tööd teeb, sõltumata kellaajast või päevast. Kui tööandja ei täida töölepingu tingimusi, on töötajal õigus pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tööseisaku korral on tööandja kohustatud maksma tasu vähemalt töölepingus kokkulepitud palgamäära ulatuses. Palgamäär on palgatingimuste lahutamatu osana töölepingu üks kohustuslikke tingimusi, sõltumata sellest, kas töötatakse aja- või tükitöö alusel.

Autor: Tiia E. Tammeleht

Hetkel kuum