Peeter Raidla • 10. november 2004 kell 12:00

Tallinna Süda tänava piirkond saab detailplaneeringu

Tallinna linnavalitsus võttis täna vastu Liivalaia tänava, Pärnu maantee ja Süda tänava vahelise maa-ala detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga on kavandatud Kesklinnas asuvale 4,68 ha suurusele maaalale 20 krunti olemasolevate hoonete ja teede teenindamiseks, ärihoone ja äripindadega mitme korteriga elamute ehitamiseks ning haljasalade ja teede rajamiseks.Kosmose kino ümber paiknev maa-ala on enamuses hoonestatud ning jääb osaliselt miljööväärtuslikule hoonestusalale. Planeering püüab lahendada probleeme, mis on tingitud ühelt poolt vajadusest säilitada kvartali miljöö, kinnistustruktuur ning arhitektuuriväärtuslikud ehitised ning teiselt poolt soovist korrastada kesklinna tänavatevõrk ning luua tehnovõrkude väljaehitamiseks vajalikud koridorid.

Uushoonestusena on kavandatud Liivalaia tänava ja Pärnu maantee nurgale kuni kaheksakorruseline ärihoone. Omaaegse Vaestepatuste tänava äärde on planeeritud kaks äripindadega mitme korteriga elamut. Kvartali keskossa on ette nähtud kolme- kuni seitsmekorruseline äripindadega mitme korteriga elamu. Ajalooline Vaestepatuste tänav taastatakse osaliselt jalakäijate alana, millega ühendatakse kaks uut haljasala, kuhu nähakse ette istepingid, väikevormid ja laste mänguväljak.

Arvestatud on ka Pärnu maantee laiendamise vajadusega. Teise maailmasõja ajal hävis selles piirkonnas suur hulk hooneid ja pärast sõda ehitatud hooned ei jälgi enam endisaegsete kruntide ja tänavate struktuuri.

Hetkel kuum