Merike Lees • 18. november 2004 kell 22:00

Ühtne register soodustab äritegevust

Euroopa Komisjoni uus ettepanek käibemaksumenetluse ühtlustamiseks lihtsustab ettevõtete tegutsemist väljaspool asukohariiki. Praegu peab Eesti tootja, kes läheb oma toodetega välismessile või laadale, et neid huvilistele müüa, võtma end seal riigis käibemaksukohustuslasena arvele.

Käibemaksureeglid on liikmesriikides ka praegu üldjoontes samasugused, vaid väikeste erinevustega.

Ühest küljest on loogiline, et kui keegi tuleb Eestisse tegutsema, siis tal peavad olema samad äri ajamise tingimused kui kohalikel ettevõtetelgi. Seepärast peaks ta käibemaksu maksma siin Eestis, mitte oma liikmesriigis. Käibemaksu maksmine omakorda eeldab registreerimist tegutsemise kohas. See põhimõte kehtib ka teistes liikmesriikides, sest ka nemad soovivad nende territooriumil toimuva tegevuse puhul saada käibemaksu enda eelarvesse. Seega ei pääse enda registreerimisest ja kohalike reeglitega kurssi viimisest kusagil.

Üleeuroopaline register vähendaks tunduvalt bürokraatiat ja ajakulu ning hõlbustaks ettevõtjatel käibemaksudeklaratsioonide esitamist ning riigil nende kontrollimist.

Hetkel kuum