Uuest aastat muutub vedelgaasi käitlemise kord

26. november 2004, 15:32

Uuest aastast jõustuva kütuseaktsiisi seaduse muudatused mõjutavad vedelgaasi Eestisse toimetamise ja ladustamise ning tootmisega seotud ettevõtteid.

Riigikogu võttis 23. novembril vastu Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse (ATKAS) muudatused, mis mõjutavad jõustumisel uuest aastast oluliselt vedelgaasi teisest liikmesriigist Eestisse toimetamisega ja ladustamisega ning tootmisega seotud ettevõtteid.

Peamise muudatuste kohaselt on vedelgaasi kui aktsiisikauba tootmine 2005.
aasta 1. jaanuarist lubatud üldjuhul ainult aktsiisilaos. Samuti juhul, kui vedelgaas toimetatakse Eestisse teisest liikmesriigist, peab vedelgaasi vastu võttev ettevõte omama uuest aastast kas aktsiisilao tegevusluba või kasutama aktsiisilao teenuseid.

Aktsiislao tegevusluba ei pea omama või aktsiisilao teenust kasutama ettevõtjad, kes ei tegele ühenduse sisese vedelgaasi kaubavahetusega ega vedelgaasi tootmisega, näiteks vedelgaasi importimisega kolmandatest riikidest.

Muudatuste kohaselt ei loeta enam aktsiisikaubaks metaani (kütus mille kaupade nomenklatuuri kaheksa esimest numbrit on 2711 21 00).
Aktsiisikaubaks jääb vedelgaas, mida kasutatakse mootorikütusena (ka statsionaarses mootoris) ja mille nomenklatuuri kaheksa esimest numbrit on
2711 19 00. Aktsiisiga ei maksustata vedelgaasi, mida kasutatakse kütteainena.

Seadusemuudatuse aluseks sai Euroopa Liidu (EL) Nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ, mis sätestab muuhulgas, et vedelgaasile kohaldatakse EL-i Nõukogu direktiivi 92/12/EÜ (aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta).

ATKAS"e muudatused on tänasel päeval kättesaadavad Riigikogu veebilehel www.riigikogu.ee. Nõuded aktsiisilaole toob ära ATKAS"e § 34. Sama seaduse § 36 kirjeldab aktsiisilaopidaja kohustusi ning §-des 39 ja 40 käsitletakse aktsiisilao tegevusloa saamiseks vajalikke dokumente ning tingimusi taotlejale. Üldjuhul kestab aktsiisilao tegevusloa väljastamise protsess ühe kuu.

Maksu- ja tolliamet palub vedelgaasikäitlejatel võimalikult kiiresti esitada aktsiisilao tegevusloa taotlused aktsiisikeskustesse.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing