ÄP fototoimetus • 2. detsember 2004 kell 22:00

Riigikohus lasi üüri piirmäärad vabaks

President vaidlustas tänavu 15. juunil vastu võetud elamuseaduse ja omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seaduse, mis võttis kohalikelt omavalitsustelt õiguse kehtestada üüri piirmäärad tagastatud elamutes asuvatele eluruumidele.

Riigikohtu otsuse kohaselt ei ole tagastatud elamute üürnikel kunagi olnud ega saa ka praegu olla õiguspärast ootust, et üüri piirmäärad jäävadki kehtima.

Majaomanike Ühenduste Liit ning Maa- ja Majaomanike Liit tervitasid riigikohtu otsust. ?Oleme olnud ka algselt seisukohal, et niinimetatud sundüürnike staatus peab kaduma,? öeldakse nende avalduses. ?Sundüürnike staatus on viivitanud paljudel juhtudel õigusjärgsetele omanikele vara tagastamist ning majaomanike vähene sissetulek on neil takistanud üle kümmekonna aasta oma omandi heakorrastamist ja investeeringute tegemist.?

Maa- ja Majaomanike Liidu juhatuse esimees Aare Pällin juhtis ühtaegu üürnike ja majaomanike tähelepanu vajadusele sõlmida uued võlaõigusseadusele vastavad üürilepingud.

Pällini sõnul toob üüri piirmäärade kaotamine endaga kaasa maksimaalselt 20?30protsendise üüri tõusu. ?Tartus ja Pärnus kaotati üüri piirmäärad juba varem ning mingeid kataklüsme sellega ei kaasnenud,? sõnas Pällin. ?Kõrgem üür võimaldab ka majaomanikel paremini neile kuuluvat kinnisvara hooldada.?

Pällin viitas seejuures mitmele juhtumile, kus seni kehtinud üüri piirmäärad on majaomanikel takistanud pangalaenu saada.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Vilja Savisaare sõnul peab riik nüüd leidma võimalused sundüürnike eluasemeprobleemi lahendamiseks. ?Valitsus on tunnistanud, et meil on sundüürniku staatuses veel 7200 leibkonda, kellest kolmandik vajab eluasemeprobleemi lahendamiseks riigi abi,? ütles Vilja Savisaar. ?Seetõttu tegimegi ettepaneku eraldada tuleva aasta riigieelarves sihtasutusele KredEx 175 miljonit krooni munitsipaal-üürielamufondi suurendamiseks, sest 2005. aasta riigieelarve eelnõus planeeritud 6 miljonit krooni ei ole eesmärkide täitmiseks piisavad.?

Riigikohtu otsuse kohaselt jõustub 1. septembril 2004 jõustuma pidanud seadus üldises korras, st kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Autor: ÄP

Hetkel kuum