Rica Semjonova • 8. detsember 2004 kell 22:00

ID-kaardi sertifikaate saab tasuta uuendada ka interneti kaudu oma arvutist

Kümneaastase kehtivusega isikutunnistus võimaldab 600 000-l ID-kaardi omanikul end kauplustes, pangakontorites või Euroopa Liidu piirides reisimisel tuvastada. ID-kaardi elektroonilise osa abil saab lisaks isikut tuvastada elektroonilistes keskkondades (elektrooniline isikutuvastus ehk autentimine) ning omakäelise allkirjaga võrdsustatud digitaalallkirja anda. Selle osa kehtivusaeg on kolm aastat alates kaardi väljaandmisest.

Elektrooniliselt saab ID-kaarti kasutada vaid siis, kui kaardi sertifikaadid kehtivad ja kasutaja teab oma PIN-koode.

Esialgsed sertifikaadid on igale ID-kaardile kantud juba selle tootmise käigus ning sertifikaatide aegumisel tuleb kasutajal neid ise uuendada. Aegunud sertifikaatidega isikutunnistuse kasutamine elektroonilistes keskkondades on võimatu. Nii ongi sertifikaatide uuendamine loomulik osa ID-kaardi elektroonilise kaardi kasutamisest.

Leheküljel www.sk.ee/id-uuendus leiduvad viited ID-kaardi sertifikaatide kehtivuse kontrolli ning alates jaanuarist ka uuendamisrakendusele.

Nagu teistegi ID-kaardi elektrooniliste toimingute puhul, peab ka kontrollimiseks ja uuendamiseks olema arvutiga ühendatud kaardilugeja. Lisaks on vajalik teada ka oma ID-kaardi PIN-koode, mis kaardi kättesaamisel ümbrikus kaasa anti.

Sertifikaate saavad alates jaanuarist uuendada need ID-kaardi omanikud, kelle sertifikaatide kehtivusaja lõpuni on vähem kui 105 päeva ning kelle sertifikaadid ei ole peatatud või tühistatud. Sertifikaate võib uuendada ka peale nende kehtivusaja lõppemist. Uuendatud sertifikaat kehtib kolm aastat, kuid mitte kauem kui isikutunnistus.

Lisaks saab sertifikaate uuendada ID-kaardi lisateenuseid pakkuvates Sertifitseerimiskeskuse klienditeeninduspunktides, mille nimekirja leiab samuti aadressilt www.sk.ee/id-uuendus.

ID-kaardiga tehtud elektroonilised toimingud ei muutu sertifikaatide uuendamisega tühiseks. Kord antud digitaalallkiri jääb kehtima, sest allkirja andmise hetkel oli inimesel kehtiv sertifikaat. Samuti jäävad samaks ID-kaardi PIN-koodid.

Sertifikaatide uuendamine annab ID-kaardi elektroonilisele kasutajale senisest sõbralikuma kujuga eesti.ee e-posti aadressi. Praeguse aadressikuju asemel, kus lisaks inimese nimele on ka neli juhuslikku numbrit kujul eesnimed. [email protected], esitatakse vaid inimese eesnimed ning perekonnanimi kujul [email protected] eesti.ee. Kui isiku ees- ja perekonnanime kombinatsioon on juba hõivatud, lisatakse kombinatsioonile järgarv kujul [email protected] eesti.ee. Ka algsele e-posti aadressikujule saadetud kirjad jõuavad uuele aadressile.

Sertifikaatide uuendamise protsess kestab mõned minutid, uuendatud sertifikaadid kehtivad järgmised kolm aastat.

ID-kaardi kasutamine on püsiv võimalus elada säästlikumalt ja mugavamalt. ID-kaardi värskeima elektroonilise kasutusvõimalusena lisandub e-hääletamine. Esimene e-hääletamise interneti teel ID-kaardiga Eestis korraldab jaanuari lõpus Tallinna linn vabaduse monumendi küsimuses.

Hetkel kuum