15. detsember 2004 kell 22:00

Tarbijakaitse kontrollib müügil olevate helkurite kvaliteeti

Tarbijakaitseameti ja maanteeameti korraldatud Eestis müügil olevate helkurite test näitas, et 14 testitud helkurist ei vastanud nõuetele 9 peegeldusvõime. Helkureid testinud Tartu Ülikooli Füüsikainstituudi labori hinnangul ei mahu normi piiresse tavaliselt värvilised helkurid, mis peegeldavad pealelangevast valgest tagasi vaid helkuri värvile vastava spektriosa ja mille peegeldusvõime on seetõttu keskmiselt kolm korda väiksem. Pealetrükk reklaamhelkuritel vähendab peegeldusvõimet vastavalt kujutise suurusele.

Helkurid peavad vastama valitsuse määruses ?Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord? kehtestatud nõuetele.

Müüja peab iga isikukaitsevahendiga kaasa andma eestikeelse kasutusjuhendi ning vahendil peab olema CE vastavusmärk. Helkurisarnaste võtmehoidjate, mänguasjade või käepaelte müümisel peab tarbijale olema üheselt selge, et tegemist pole isikukaitsevahendite ehk helkuritega. Helkurisarnased esemed peavad müügikohas olema välja pandud helkuritest eraldi.

Nõuetele mittevastavate helkurite müümise eest karistatakse eraisikut rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või juriidilist isikut trahviga kuni 40 000 kr. Tarbijakaitseametil on õigus kohustada müüjat ebakvaliteetsed helkurid ostjatelt tagasi korjama.

Autor: Andres Palm

Hetkel kuum