Jaanuarist uued kutselise kalapüügiõiguse tasud

Liis Kängsepp 27. detsember 2004, 15:42

Alates 1. jaanuarist 2005 hakkavad kehtima uued kutselise kalapüügiõiguse tasud Läänemerel ja siseveekogudel ning kaugpüügil.

Kutselise kalapüügiõiguse uued tasud kalapüügil hakkavad kehtima NAFO, NEAFCi, Teravmägede ja Edela-Atlandi püügipiirkonnas. Tasumäärad kehestati viimase Vabariigi Valitsuse istungi otsusega.

Kutselise kalapüügi tasumäärad kehtestati kõikidele rahvusvaheliselt reguleeritavatele kalaliikidele: räimele, kilule, tursale, lõhele, krevetile, kalmaarile, süvalestale jt.

Kalapüügi hind on arvestatud reeglina kr/t kohta. Teistsugune arvestus toimub vaid NAFO piirkonnas kreveti osas, kus alarajoonis 3M on kehtestatud hind püügipäevale ja Läänemere lõhele. Edela Atlandi püügipiirkonnas hakkab rahvusvaheliselt reguleerimata kalaliikidele kehtima ühtne, 100-kroonine tonnihind.

Võrreldes 2004. aastaga on uued tasumäärad jäänud peamiselt samaks. Kuna püügis olev räime ja kilu põlvkond on suhteliselt arvukas, kuid samas on isendid kaaluliselt väikesed ning arvestades tekkinud raskusi kala ja kalatoodete turustamisel Venemaa ja Ukraina suunal, on vähendatud kilu ja räime püügiõiguste tasu 40 kroonilt 20 kroonile.

Tasumäärasid on tõstetud nendel veekogudel ja püünistel, millega püütakse angerjat. Looduslikult angerjas Eestis ei paljune ning seetõttu teeb riik igal aastal angerjamaimu asustamiseks märkimisväärseid kulutusi.

Rannapüügis, kus püügikoormus reguleeritakse püüniste arvuga, on tasumäärad kehtestatud püünisele vastavalt selle püügivõimele. Tasumäärade aluseks on võetud püütud kala harilik väärtus ehk väärtus, mille kalur saab kala esmakokkuostjale/töötlejale müües. Seaduse kohaselt ei tohi tasumäär ületada 4% püütava kala harilikust väärtusest.

Kutselise kalapüügiõiguse tasude kehtestamisel lähtuti Eesti Põllumajandusülikooli Zooloogia ja Botaanika Instituudi ja Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi uuringutest, seisukohtadest ja soovitustest.

Vabariigi Valitsuse poolt 23. detsembril 2004 vastuvõetud määrus *Kutselise kalapüügiõiguse tasu 2005. aastaks' avaldatakse Riigi Teatajas.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing