Andres Kärssin • 11. jaanuar 2005 kell 8:12

Töösurmasid oli mullu 34

Tööinspektsiooni esialgsetel andmetel hukkus 2004. aastal tööülesannete täitmisel 34 töötajat.

Üks tööõnnetus liikluses oli nn 'grupiline tööõnnetus' 5 töötajaga, neist 3 surid.

34-st surmaga lõppenud tööõnnetusest juhtusid 8 liikluses, 3 kallaletungi tagajärjel, 2 sõjaväelasega teenistusülesannete täitmisel, 1 koolitusseminaril välismaal. Seega 34-st õnnetusest 14 ei toimunud töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise tagajärjel.

Otseselt tööga seotud tööõnnetustes (20 juhtumit) põhjustas surma 8 juhul kõrgelt kukkumine, 4 juhul oli põhjuseks kukkuv-paiskuv objekt.

Tööülesannete täitmisel hukkus 2002. aastal 35 ja 2003. aastal 31 töötajat -

seega mulluste töösurmade arv jääb laias laastus kahe eelmise aasta tasemele.

Paremad olid 2001. (30) ja 2000. aasta (26), hoopis rohkem oli töösurmasid 1995. (61), 1998. (56) ja 1997. aastal (50).

Märkimisväärne on aga see, et peaaegu kolmandik (10) hukkunutest olid naised. 2003. aastal ei juhtunud naistega ühtki surmavat tööõnnetust, 2002. aastal oli neid juhtumeid 3, 2001. aastal 4.

Hetkel kuum