Kadi Heinsalu • 12 jaanuar 2005

Valitsus eraldas inimestele üleujutuskahjude leevendamiseks 7,1 miljonit krooni

Valitsus otsustas täna erakorralisel istungil eraldada 2005. aastasse ülekantud reservi vahenditest 7,1 miljonit krooni veeuputuse korvamiseks inimestele.

Lääne maavalitsusele läheb sellest üks miljon krooni, Pärnu maavalitsusele 5,5 miljonit ja Saare maavalitsusele 0,6 miljonit krooni. Valitsuse lähtus oma otsuses rahandusministri moodustatud tormi kahjude hindamise asjatundjate komisjoni ettepanekust.

Valitsus otsustas samuti, et Lääne, Pärnu ja Saare maavalitsustel tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks 2005. a rahandusministeeriumile aruanne eraldatud vahendite kasutamise kohta antud maakonnas.

11. jaanuaril toimunud valitsuse erakorralisel istungil arutati tormi tagajärjel tekkinud olukorda riigis ning peeti vajalikuks eelkõige toetada Pärnu, Lääne ja Saare maakonna kohalikke omavalitsusi, et nad saaksid abistada tormi tõttu toimetulekuraskustesse sattunud perekondi ja leibkondi.

Esialgsetel andmetel kannatasid tormi tõttu Läänemaal 203, Pärnumaal 1500 ja Saaremaal 124 leibkonda. Pärnu linn ja Haapsalu linn on oma eelarve vahendite arvel teinud tormikahjustustest põhjustatud elanike esmavajaduste tagamiseks ja kahjude likvideerimiseks kulusid kokku 2,25 miljonit krooni.

Valitsus arutab tormikahjude hüvitamise pikemaajalist kava homme 13. jaanuaril valitsuskabineti nõupidamisel. Seal esitab rahandusminister tormikahjude võimaliku hüvitamise hindamiseks moodustatud komisjoni ülevaate kahjude suurusest ja ettepaneku nende hüvitamise metoodika kohta.

Hetkel kuum