Sirje Niitra • 17. jaanuar 2005 kell 12:31

ERGO Kindlustuse AS maksis mullu klientidele 304,7 miljonit krooni hüvitisi

ERGO Kindlustus hüvitas 2004. aasta jooksul 16 197 kahjujuhtumit kokku 304,7 miljoni krooni ulatuses ehk 0,7% võrra rohkem kui aasta tagasi.

Detsembris hüvitati kõige rohkem sõidukikahjusid liikluskindlustuses 9,7 miljonit krooni 575 juhtumi puhul ja vabatahtliku sõidukikindlustuse omanikele 13,0 miljonit krooni 739 juhtumi puhul. Sõidukitega seotud kahjudest olid kõige sagedasemad klaasikahjud (39% kahjujuhtumite arvust) ja kokkupõrge teise sõidukiga (31% kahjujuhtumite arvust).

Varakindlustuses maksti detsembris hüvitisi 2,6 miljonit krooni. Eraisiku vara puhul on 52% hüvitiste arvust seotud veekahjudega ? ülemise naabri tekitatud veekahju, torustiku purunemine, kanalisatsioon ja üleujutused. Ettevõtete vara puhul on 53% hüvitistest seotud sissemurdmise, vandalismi ja kolmandate isikute õigusvastase tegevusega ning 11% veest põhjustatud kahjudega. Eraisikutele hüvitati 1,2 miljonit krooni 42 juhul, ettevõtetele 1,4 miljonit krooni 45 juhul.

Reisikindlustuses on hüvitatud põhiliselt (72 korral) reisil ootamatu haigestumise ja õnnetustega seotud ravikulud meditsiiniabikindlustuse alusel. 14 korral hüvitati reisitõrkest tulenevad kahjud.

Hetkel kuum