Andres Kärssin • 25 jaanuar 2005

Majandusministeerium: kauplemisload peab kevadeks asendama registreeringuga

Tänavu 15. aprilliks tuleb ettevõtjatel paberil väljastatud kauplemisload asendada elektroonilise registreeringuga majandustegevuse registris (MTR).

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teatel lõpeb 15. aprillil seleks kaubandustegevuse seaduses sätestatud aastane üleminekuperiood.

Alates eelmise aasta kevadest paberkandjal kauplemislubasid enam ei väljastata ning kohalikud omavalitsused sooritavad selle asemel elektroonilisi registreeringuid MTRis.

Kauplemisload kehtivad kuni neil märgitud tähtaegadeni, kuid mitte kauem kui 2005. aasta 15. aprillini. Kui ettevõtja soovib jätkuvalt kaubandustegevusega tegeleda, peab ta mainitud tähtajaks asendama oma kauplemisloa registreeringuga MTRis.

Kaubandustegevuseks vajalik registreering on tegevuskohapõhine ja registreerimistaotlus esitatakse tegevuskohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas vastavale linnaosavalitsusele). Seega peab ühel ettevõtjal, kellel on näiteks mitu kaubanduspinda erinevates omavalitustes, olema sama palju registreeringuid MTRis.

Erinevalt kauplemislubadest on registreering MTRis ühekordne ? kord juba registreeringu sooritanud ettevõtja ei pea seda perioodiliselt uuendama. Ettevõtja kohustuseks on tagada registrisse kantud andmete korrektsus. Kuna registreering on asukohapõhine, peab ettevõtja oma tegevuskoha muutumisel taotlema uut registreeringut.

Registreering tehakse kaupleja või kaubanduse korraldaja poolt esitatud taotluse alusel. Taotlusesse on võimalik kirja panna ka kaubad, mille müügiks on ettevõtjal vaja omada vastavat märget registreeringus, näiteks alkohol ja tubakatooted. Seega, kui ettevõtja tahab lisaks muudele kaupadele müüa ka tubakatooteid või alkohoolseid jooke, ei pea ta esitama selleks eraldi taotlust.

Majandustegevuse registri puhul on andmed vastavas valdkonnas tegutsevate ettevõtjate kohta hõlpsasti leitavad ja kõigile avalikud ? nii tarbijatele, ettevõtjatele kui ka järelevalvet teostavatele ametiisikutele. Elektrooniline andmebaas võimaldab kohalikul omavalitsusel saada parema ülevaate kaubandusalasest tegevusest oma haldusterritooriumil.

Kauba või teenuse müümisel ilma sellekohase märketa registreeringus, kui märke olemasolu oli nõutav ? karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Hetkel kuum