Ülo Toomsalu • 25. jaanuar 2005 kell 6:20

Pärnu PM: Pärnumaa metsade tormikahju tõotab suureks kujuneda

Jaanuari alguse torm langetas Pärnumaal esialgseil andmeil 270 000 tihumeetrit metsa, sellest 170 000 riigi- ja üle 100 000 erametsades.

Ametist lahkuv RMK Edela regiooni peametsaülem Jüri Tambets ütles, et torm langetas mõne tunniga poole riigimetsa aastasest raiemahust, kirjutab Pärnu Postimees.

Eriti halvasti pidasid tormituulele vastu männid ja kuused, mille juuri liigniiske maa kinni ei hoidnud ning mis kukkusid seetõttu tervena, juuremätast maast üles rebides.

Tambetsi sõnade järgi langetas tuul põhiliselt vanemaid puid ja kui neid õnnestub kätte saada, tuleb neist palke tavapärasest märksa rohkem. Kvaliteetset tarbepuitu õnnestub tuuleheitest saada aga ainult siis, kui see enne suve ära koristatakse.

Kõige enam kannatasid rannametsad, kahjustused on kõige suuremad Läti piiri äärsetes metskondades, kus ilmselt torm kõige valjem oli, sest lätlastegi kahjud on ulatuslikud.

Seekordne maru ei võtnud metsa enamasti päris lagedaks ning langetas puid valdavalt teede, sihtide või elektriliinide ääres, aga ka lageraielankide servades.

Surju metsaülem Priit Kõresaar ütles, et nende metsakahjustused on Pärnumaa metskondadest vahest kõige suuremad ja ulatuvad 50 000 tihumeetrini. Rohkem kahju sai vaid Jäärja, mis aga jääb osaliselt Viljandimaale.

Hetkel kuum