Peeter Raidla • 11. veebruar 2005 kell 13:12

Muutuvad põllumajandustootmise investeeringutoetuse tingimused

Põllumajandusministeerium on saatnud kooskõlastamiseks põllumajandustootmise investeeringutoetuse määruse muudatuse eelnõu.

Nimetatud eelnõu kohaselt muudetakse 2005. aastal antava põllumajandustootmise investeeringutoetuse tingimusi. Ministeeriumi kinnitusel otsustati toetuse saamise tingimusi muuta, kuna 2004. aastal rahuldati Eesti riikliku arengukava (RAK) meetme 3.1 ?Investeeringud põllumajandustootmisse? raames taotlusi kogusummas 345,6 miljonit krooni, mis moodustas aastateks 2004-2006 ette nähtud eelarvest 69%.

Muutuste kavandamise aluseks on põhjalik analüüs selle kohta, milline põllumajandustootmise valdkond vajab lähitulevikus kõige rohkem toetust ja millised investeeringud on lähiajal sektori jätkusuutlikkust silmas pidades kõige olulisemad. Muudatuste puhul on arvestatud sotsiaalpartnerite ettepanekutega, arvesse võeti ka RAKi programmitäiendis sätestatud eesmärke ning nende täitmist.

Eelmise aastaga võrreldes otsustati tõsta taotlejate poolset omafinantseeringu määra 10% võrra kõigi investeeringuobjektide ja taotlejate puhul.

Lisaks omafinantseeringu määra tõstmisele vähendatakse ka maksimaalset aastast toetussummat. Võrreldes 2004. taotlusvooruga on seda kõigi toetatavate tegevuste puhul vähenenud ligikaudu poole võrra, v.a. tõuloomade ostu puhul, kus maksimaalne toetussumma vähenes oluliselt rohkem. Maksimaalmäärad kolme aasta lõikes ei muutu, v.a. loomade ostu puhul.

Lähtuvalt programmitäiendi eesmärkidest viidi muudatused sisse ka toetavate objektide nimekirja. Võrreldes 2004. aasta tingimustega ei toetata enam põllutöömasinate, v.a. sõnnikulaoturite soetamist, kuna põllutöömasinate osas on programmi eesmärgid mitmekordselt täidetud juba 2004. aastal toimunud taotlusvooruga. Vähendatud on ka toetavate laudasiseste seadmete nimekirja. Toetatakse loomakasvatushoonete ehitamist ja rekonstrueerimist, taimekasvatushoonete ehitamist ja rekonstrueerimist ning taimekasvatusseadmeid, tõuloomade ostu, põllumajandustootmise mitmekesistamist ning infrastruktuuri arendamist.

2005. aastal on EL struktuurifondide raames põllumajandustootmise investeeringutoetusi võimalik anda 160 miljoni krooni ulatuses. Määruse saab lõplikult allkirjastada peale ministeeriumitevahelise kooskõlastusringi lõppu ning toetuste taotlusi plaanib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) hakata vastu võtma märtsi lõpus.

Hetkel kuum