17. veebruar 2005 kell 14:24

Tööandjate keskliit: FIEd maksku sotsmaksu vähemalt riiklikult alampalgalt

Tööandjate keskliidu hinnangul võiks FIEd maksta sotsiaalmaksu vähemalt kehtivalt riiklikult alampalgalt.

Täna vabariigi valitsuse ja ettevõtlusorganisatsioonide vahel toimunud ümarlaual andis Tööandjate Keskliit valitsusele üle ettepanekud tervishoiu rahastamise probleemide lahendamiseks. Tööandjate hinnangul tuleb jätkusuutliku ravikindlustuse tagamiseks suurendada rahastamist, vähendada töövõimetushüvitisi ning muuta Haigekassa nõukogu koosseisu.

Rahastamise suurendamiseks pakkusid tööandjad välja võimaluse suurendada FIE-de minimaalset sotsiaalmaksu baasi 700 kroonilt riiklikult kehtestatava kuupalga alammäärani ning riigi poolt kindlustud isikute minimaalset sotsiaalmaksuga maksustatavat kuumäära 50%-ni riiklikust alampalgast. FIE-de ja riigi poolt kindlustatute arv küündib Eestis ca 100 000 isikuni, samas moodustab nende poolt või eest makstav ravikindlustusmaks Haigekassa eelarvest vaid mõne protsendi.

Töövõimetushüvitiste osas tegid tööandjad ettepaneku vähendada ajutise töövõimetuse hüvitisi 80 protsendilt 70 protsendini kindlustatu töötasust, arvata ajutise töövõimetuse hüvitiste hulgast välja sünnitushüvitised ning viia need riigieelarvelisele finantseerimisele. Ühtlasi tegid tööandjad ettepaneku alustada haigushüvitiste maksmist seniselt teiselt haiguspäevalt neljandal haiguspäeval, mis on rahvusvaheliselt levinud praktika.

Eesti Haigekassa nõukogu koosseisus soovikisd tööandjad näha senisest suuremat riigi ja tööandjate esindatust. Ettepaneku kohaselt võiks 15 Haigekassa nõukogu kohast kuuluda 7 kohta riigile, 7 tööandjatele ning 1 koht töövõtjatele. Tööandjate hinnangul eeldab praegune kohtade jaotus senisest suuremat töövõtjate ja kindlustatute panust ravikindlustuse finantseerimisel. Tänasel päeval rahastavad Haigekassat täies ulatuses tööandjad.

Hetkel kuum