28. veebruar 2005 kell 15:24

1. märtsist peavad ettevõtted viisakutseid kinnitama

Alates homsest, 1. märtsist peavad ettevõtted viisakutsed kodakondsus- ja migratsiooniametis kinnitama, senini pidid viisakutseid kinnitama vaid eraisikud.

Kodakondsus- ja migratsiooniamet teatas, et alates 1. märtsist 2005 peavad viisakutse kinnitama eraõiguslikud juriidilised isikud, kes soovivad vastu võtta välismaalasi riikidest, mille kodanikud vajavad Eestisse sisenemiseks ja siin viibimiseks viisat.

Viisakutse kinnitamiseks tuleb täita viisakutse ankeet ja esitada kutsuja isikut tõendavad dokumendid koos koopiaga kutsutava välismaalase reisidokumendi isikuandmetega leheküljest. Vajadusel tuleb lisada asukohariigi elamisluba. Eraõigusliku juriidilise isiku viisakutse peab olema allkirjastatud juriidilise isiku nimel allkirjaõigust omava isiku poolt, kes on Eesti kodanik või Eestis elamisloa alusel viibiv teovõimeline välismaalane.

Viisakutse vaadatakse läbi 30 päeva jooksul. Viisakutse vastuvõtmisest informeeritakse taotlejat viisakutse kinnitamise otsuse teatavaks tegemise ajast. Otsus viisakutse kinnitamise või kinnitamisest keeldumise kohta väljastatakse juriidilisest isikust kutsujale ankeedil märgitud postiaadressil.

Alates 1. märtsist ei pea välismaalane viisa taotlemisel enam esitama paberkandjal kinnitatud viisakutset, piisab, kui viisa taotleja teab viisakutse registreerimisnumbrit, mille leiab viisakutse kinnitamise otsusest.

Alates homsest saab viisakutse kinnitamise taotlusi esitada ka posti või elektronposti teel. Viisakutse kehtib viisa taotlemiseks kuus kuud alates selle KMA-s kinnitamise päevast. Avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt vormistatud viisakutset pole vaja kodakondsus- ja migratsiooniametis kinnitada.

Hetkel kuum